Et årlig initiativ som gir verdifull innsikt i status og forventninger blant små og mellomstore bedrifter i Norge

Om Muligheters SMB-barometer

Hva er bakgrunnen?

Muligheters SMB-barometer er et årlig initiativ som gir verdifull innsikt i status og forventninger blant små og mellomstore bedrifter i Norge. Med en robust metodikk som inkluderer intervjuer med ledere fra et bredt geografisk og bransjemessig spekter, tilbyr barometeret en dyptgående analyse av trender innen økonomi, teknologi, og bærekraft.Hvert år samler vi data fra over tusen SMB-ledere, som gir oss et unikt innblikk i hvordan bedriftene planlegger å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Fra forståelse av bærekraftsinitiativer og digital transformasjon til økonomiske prognoser og markedstilpasninger, gir SMB-barometeret nødvendig innsikt som støtter norske SMBers vekststrategier.Resultatene fra barometeret deles bredt med bransjen gjennom detaljerte rapporter, presentasjoner og strategiseminarer, bidrar til å forme forretningsstrategier og policyer som fremmer innovasjon og konkurranseevne i SMB-sektoren.