Om Muligheter

«Muligheter» er et sett med bøker som utgis av Skoleboka Muligheter AS. Muligheter finansieres av betalte profiler av bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører med mål om å forbedre og forenkle ungdommens utdanningsvalg.

«Muligheter» forsøker å belyse de ulike regionale og bransjevise utsiktene de nærmeste 1-10 år, jf. målet i Kunnskapsløftet om å bygge bro mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Målgruppen er alle elever og studenter som skal ta et valg på veien mot deres karriere, samt rådgivere i skolen og karriereveiledere. «Muligheter» skal inspirere elevene til å tenke bedre gjennom sin fremtid, vurdere innsatsen for å nå sine mål, og selv evne å se hvor mulighetene finnes.

Redaksjonelt stoff er produsert av Skoleboka Muligheter AS ́ redaksjon på eget initiativ og for egen regning. Bedriftene som presenteres i «Muligheter» skal være arbeidsgivere man kan regne med i fremtiden, med unge rollemodeller og gode råd om bemanningsbehov både på kort og lang sikt. «Muligheter» har ingen reklame, kun betalte profiler fra bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og knytte skole og næringsliv tettere sammen, få god omdømmebygging og øke sin langsiktige rekrutteringseffektivitet.

«Muligheter» er laget særlig med øye for faget «Utdanningsvalg» på ungdomsskole og yrkesfaglig fordypning i videregående opplæring. Her skal man reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger, og vurdere videre valg av utdanning og yrke. I tillegg er informasjonen god som en del av forberedelsene til besøk på utdanningsmesser / yrkesmesser og evt. hospitering i bedrift.