Årets utgivelse og distribusjon

2019/2020-utgaven utgis i hele landet over 11 utgaver fordelt på 18 fylker: * Rogaland * Hordaland * Sogn og Fjordane * Oslo/Akershus * Møre og Romsdal * Trøndelag * Nord-Norge * Agder * Telemark * Buskerud/Vestfold * Hedmark/Østfold/Oppland. Utgivelsen 2019/2020 vil også distribueres digitalt gjennom Issuu og som nedlastbare PDF-er på disse nettsidene.

Utgivelsen 2019/2020

2016 feiret Muligheter 10 år og fornyet seg ved å distribuere hefter med elevoppgaver som utfyller boken og øker nytteverdien i undervisningen. Samtidig satser vi nå også sterkere på nett ved at bøkene også distribueres digitalt gjennom issuu og på muligheter.no.

2019/2020-utgaven utgis i hele landet over 11 utgaver fordelt på 18 fylker: * Rogaland * Hordaland * Sogn og Fjordane * Oslo/Akershus * Møre og Romsdal * Trøndelag * Nord-Norge * Agder * Telemark * Buskerud/Vestfold * Hedmark/Østfold/Oppland, i tillegg til den digitale distribusjonen gjennom Issuu og på muligheter.no.

Muligheter er beregnet på ungdom mellom 15 og 20 år, og særlig elever i 10. klasse ved ungdomsskolen og 1.-3. klasse på videregående. Muligheter er laget særlig med øye for faget «Utdanningsvalg» på ungdomsskole og yrkesfaglig fordypning i videregående opplæring. Her skal man reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger, og vurdere videre valg av utdanning og yrke. I tillegg er informasjonen god som en del av forberedelsene til besøk på utdanningsmesser / yrkesmesser og evt. hospitering i bedrift.

Lurer du på hvordan bøkene har blitt brukt tidligere? Se noen referanser fra lærere og rådgivere ved å følge denne lenken.