Teknikk og Industriell produksjon

Solid håndverk og stolte tradisjoner

Aas Mek. Verksted AS er et skipsverft spesialisert på utvikling og bygging av brønnbåter og tilbyr også nybygging, ombygging og servicearbeid på de fleste fartøy-typer opp til en største lengde på ca. 100 meter.

– Jeg var nok ikke helt klar over hvor store skipene Aas Mek. Verksted bygger og renoverer faktisk var, før jeg begynte her og fikk se dem med egne øyne. Det var en skikkelig wow-opplevelse og jeg kunne nesten ikke tro at det var dette jeg skulle få lov å være med på å bygge, forteller 22 år gamle Lars Håvard Lien begeistret.

Styrte seg inn mot verftsindustrien

Lars Håvard har de siste to årene vært lærling som industrirørlegger hos Aas Mek. Verksted og skal snart avlegge fagprøve.

– Jeg valgte denne utdannelsen fordi jeg egentlig alltid har vært et mer praktisk enn teoretisk menneske. Etter at jeg begynte på Vg1 Teknikk og industriell produksjon, så jeg at karakterene mine forbedret seg i forhold til ungdomsskolen, og jeg begynte rett og slett å like meg på skolen igjen, forteller Lars Håvard som gikk TIP på Gjermundnes vidaregåande skule.

– Det finnes mange muligheter for industrirørleggere innenfor en rekke virksomheter som blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling, forteller Lars Håvard.

– Personlig hadde jeg hele tiden en plan om å få læreplass innen verftsindustrien, og primært hos Aas Mek. Verksted. Jeg fordypet meg derfor i sveising, og fag som er relevante for å jobbe på båt og legge rør. Verftsindustrien er en tung, solid og tradisjonsrik næring i Norge, med Aas Mek. Verksted som en god representant med historie helt tilbake til 1911, forteller Lars Håvard.

Variert arbeid

– En typisk arbeidsuke som industrirørlegger på Aas Mek. Verksted er veldig variert, og varierer også i forhold til sesonger og årstider. Ved nybygg av skip er det veldig mye forberedelser i forkant til jobben som skal gjøres, som blant annet å blåse gjennom rørene som kommer ferdiglaget. Når så den «virkelige» jobben begynner, er det legging av rør, trykktesting, sveising, og mye mer. Det er mer enn nok å gjøre, for å si det slik, smiler Lars Håvard.

– Og i tillegg kommer alle serviceoppdragene på forskjellige fartøy gjennom hele året.

Anbefaler Aas Mek. Verksted

– Jeg kan anbefale å bli industrirørlegger dersom du liker mye variert arbeid. Den viktigste egenskapen du behøver for å lykkes er å være nøyaktig, interessert og lærevillig. Da finnes det gode muligheter for deg, forteller Lars Håvard, som selv håper på å kunne fortsette på Aas Mek. Verksted etter at læretiden er over.

– Hvis muligheten byr seg etter jeg er ferdig som lærling, håper jeg at jeg kan fortsette hos  Aas Mek. Verksted. Det er en god arbeidsplass med kjempegodt samhold og arbeidsmiljø, der forholdet mellom de som jobber på gulvet og de som er i ledelsen er veldig bra. Her kan alle slå av en prat og spøke med hverandre uavhengig av stillingene våre.

– På Aas Mek. Verksted spiller vi på lag, jobber hardt, har det sosialt og har god kjemi sammen. Det er en solid vinneroppskrift, avslutter Lars Håvard.

Aas Mek. Verksted AS er spesialisert på utvikling og bygging av brønnbåter. Vi tilbyr også nybygg, design og konstruksjon, samt service på de fleste fartøy. Verftet har egne folk på design og konstruksjon. Disse sørger for kontinuerlig utvikling av gode løsninger i tett dialog med våre kunder. Skrog og stålproduksjon skjer i samarbeid med utvalgte verft i utlandet. Alt dette kulminerer i rasjonell og effektiv bygging.

Våre ansatte er høyt kvalifiserte fagfolk med lang erfaring innen skipsbygging. Vi har et mål om å levere produkter av høyeste kvalitet, ned til minste detalj. Vi ønsker alltid å ligge ett steg foran. Dette oppnår vi gjennom solid håndverk, og ved å holde oss oppdatert på ny teknologi.

Aas Mek. Verksted eies og drives i dag av tredje og fjerde generasjon. Vi har planer om å sette standarden for fremtidens skip, også i kommende generasjoner.

Kontaktinfo:

Aas Mek. Verksted AS Buktavegen 50, 6390 Vestnes
Telefon:  +47 71 18 98 00
E-post: office@aasmek.no
Nett: www.aasmek.no