Studieforberedende/studiespesialisering

Skolen for deg som vil litt mer

Akademiet er skolen for deg som vil litt mer. Ved Akademiet VGS lykkes vi sammen. Hos oss vil du oppleve at lærerne gjør sitt beste for å hjelpe deg fram mot dine mål.

Akademiet VGS forventer mye av elevene når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning til egen læring. Dette betyr også at det forventes at elevene stiller krav til skolen, både når det gjelder  kompetanse, metoder, utstyr og nettverk.

Ved Akademiet VGS Sandnes har lærerstaben høy faglig kompetanse, stort engasjement og er dyktige til å se den enkelte elev. Hvert halvår er elevene våre med og vurderer undervisningen, og får gi konkrete tilbakemeldinger på metode og kvalitet.

Akademiet Sandnes er en relativt liten skole. Det gjør at det er lettere å opprettholde det gode læringsmiljøet vi har. Hos oss vil vi at alle elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt.

SENTRAL BELIGGENHET

Akademiet holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum. Det er gode tog- og bussforbindelser til Sandnes.

VIKTIG Å FULLFØRE VIDEREGÅENDE

Visste du at å fullføre videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for å få til en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet? Bestått videregående opplæring har også stor betydning for en aktiv deltakelse i samfunnslivet. Forskningsrapporter viser at elever på Akademiet Sandnes gjennomfører videregående opplæring på normert tid i mye større grad enn elever i andre videregående skoler.

SAMARBEID MED NÆRINGSLIV

Akademiet er en skole som ser verdien av samarbeid med nærings- og samfunnsliv. Akademiet Sandnes satser på blant annet entreprenørskap og bedriftsutvikling. Velger du dette programfaget, blir du med på en spennende reise i forretningsverdenen. Gjennom Ungt Entreprenørskap deltar skolen på fylkesmesterskap og konkurrerer om priser i ulike kategorier. Hvert år tar vi hjem flere priser og flere av bedriftene våre kommer til NM.

UTSTYR

Ved skolestart får elevene utlevert en ny Apple MacBook som følger dem gjennom tiden ved Akademiet. Den får eleven beholde når de slutter hos oss etter 3 år. Skolen sørger for vedlikehold og service, samt gir tilgang til nødvendige programmer uten kostnad for eleven.

Akademiet har som mål å være ledende i Norge på bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler i undervisningen, og har en lærerstab med høy digital kompetanse. Vi bruker Canvas som læringsplattform.

GOD START PÅ DAGEN

Undervisningen vår starter kl. 08.30, og skolen åpner en time før. Riktig og god ernæring legger godt grunnlag for læring, derfor serveres det gratis nylaget havregrøt i kantina hver morgen fra kl. 08.00.

GODE EKSAMENSKARAKTERER

Akademiet jobber hele tiden for at skolen skal være best mulig. Skolen stiller som absolutte krav til lærerne at de skal være engasjerte og godt kvalifiserte. Til gjengjeld blir lærerne kontinuerlig kurset for å holde et faglig høyt nivå og elevene oppnår på det jevne svært gode eksamensresultater.

EFFEKTIV SKOLE

Skolen har en effektiv administrasjon, noe som gir muligheten til å yte ekstra. Akademiet tilbyr gjennomgående kvalitet og jobber for:

- Høy trivsel
- Gode resultater
- Tett oppfølging
- Dyktige lærere
- Fornøyde elever

Akademiet VGS er landets største privatskole med 2500 plasser fordelt på 14 skolesteder. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. Akademiet er en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir studiekompetanse for høyere utdanning.

Akademiet Sandnes tilbyr studieplasser til rundt 300 elever innenfor studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, IKT-servicefag og påbygg.

Akademiet Sandnes scorer høyt på Utdanningsdirektoratet sin Elev- undersøkelse, der en ser på læringsmiljø, både fysisk og psykisk, læringstrykk og om elevene får nok utfordringer tilpasset sitt nivå. 

Akademiet Sandnes har et stort nedslagsfelt, med ca. 50% av elevene fra Sandnes og ellers elever fra hele området. Skolen har gode systemer for tilbakemeldinger og ingen elever skal være i tvil om hvorfor de har fått akkurat den karakteren på en vurdering. Skolen har strukturerte og motiverte elever og lærere.

Akademiet Vgs, avd. Sandnes
Langgt 1A, Postboks 3223, 4398 Sandnes
Telefon: (+47) 51 90 55 30
E-post: sandnes@akademiet.no
Nett: www.akademiet.no