Studieforberedende/studiespesialisering

Skolen for deg som vil litt mer

Akademiet er skolen for deg som vil litt mer. Ved Akademiet VGS lykkes vi sammen. Hos oss vil du oppleve at lærerne gjør sitt beste for å hjelpe deg fram mot dine mål.

Akademiet vgs forventer mye av elevene når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning til egen læring. Dette betyr også at det forventes at elevene stiller krav til skolen, både når det gjelder  kompetanse, metoder, utstyr og nettverk.

Akademiet Sandnes er en relativt liten skole. Det gjør at det er lettere å opprettholde det gode læringsmiljøet vi har. Hos oss vil vi at alle elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt. Forskningsrapporter viser at elever på Akademiet Sandnes gjennomfører videregående opplæring på normert tid i mye større grad enn elever i andre videregående skoler.

Akademiet arbeider systematisk med utvikling og innovasjon. Vi tror at dagens skole trenger å reformeres. Læreren er ikke lenger bare en formidler av kunnskap, men også en viktig veileder og motivator, en som stiller krav og yter støtte i tett samhandling med elevene. Det er derfor vi i Akademiet tester ut ulike former for elevaktiv læring, gjennom varierte undervisningsformer, studietidsmodeller og personlig mentor.

EGEN MENTOR

Mentorordningen på Akademiet vgs er fundamentet i elevens utvikling. Sammen med mentoren er målet at eleven skal føle seg hjemme på skolen så raskt som mulig. Mentoren skal hjelpe eleven til å kunne jobbe selvstendig og bli disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående nivå. Eleven skal også kunne overføre dette til  en framtidig studenttilværelse.

STUDIETID

Evnen til å kunne arbeide selvstendig er en forutsetning for å lykkes som student på høyskoler og universiteter, og vi ønsker å gi elevene våre en hverdag mest mulig lik den virkeligheten de vil møte i videre studier og arbeidsliv. Noen timer på timeplanen er derfor studietid. Elevene velger da selv hvilke fag de jobber med, og lærerne er tilstede som veiledere. Studietiden gir rom for dybdelæring og samarbeid, og gir i tillegg eleven en unik medbestemmelse over egen skolehverdag.

SAMARBEID MED NÆRINGSLIV

Akademiet er en skole som ser verdien av samarbeid med nærings- og samfunnsliv. Akademiet Sandnes satser på blant annet entreprenørskap og bedriftsutvikling. Velger du dette programfaget, blir du med på en spennende reise i forretningsverdenen. Gjennom Ungt Entreprenørskap deltar skolen på fylkesmesterskap og konkurrerer om priser i ulike kategorier. Hvert år tar vi hjem flere priser og flere av bedriftene våre har kommet til NM.

UTSTYR

Ved skolestart får elevene utlevert en ny Apple MacBook som følger dem gjennom tiden ved Akademiet. Den får eleven beholde når de slutter hos oss etter 3 år. Skolen sørger for vedlikehold og service, samt gir tilgang til nødvendige programmer uten kostnad for eleven.

Akademiet har som mål å være ledende i Norge på bruk av digitale pedagogiske hjelpemidler i undervisningen, og har en lærerstab med høy digital kompetanse. Vi bruker Canvas som læringsplattform.

GOD START PÅ DAGEN

Undervisningen vår starter kl 08.30, og skolen åpner en time før. Riktig og god ernæring legger godt grunnlag for læring, derfor serveres det gratis nylaget havregrøt i kantina hver morgen fra kl. 08.00.

GODE EKSAMENSKARAKTERER

Akademiet jobber hele tiden for at skolen skal være best mulig. Skolen stiller som absolutte krav til lærerne at de skal være engasjerte og godt kvalifiserte. Til gjengjeld blir lærerne kontinuerlig kurset for å holde et faglig høyt nivå og elevene oppnår på det jevne svært gode eksamensresultater.

EFFEKTIV SKOLE

Skolen har en effektiv administrasjon, noe som gir muligheten til å yte ekstra. Akademiet tilbyr gjennomgående kvalitet og jobber for:

- Høy trivsel
- Gode resultater
- Tett oppfølging
- Dyktige lærere
- Fornøyde elever

Akademiet VGS er landets største privatskole med 2500 plasser fordelt på 14 skolesteder. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. Akademiet er en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir studiekompetanse for høyere utdanning.

Akademiet Sandnes holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum med gode tog- og bussforbindelser. Skolen tilbyr studieplasser til rundt 300 elever innenfor studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, IKT-servicefag og påbygg. Skolen har et stort nedslagsfelt, med ca. 50 % av elevene fra Sandnes og ellers elever fra hele området.

Akademiet Sandnes scorer høyt på Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse, der en ser på læringsmiljø, både fysisk og psykisk, læringstrykk og om elevene får nok utfordringer tilpasset sitt nivå. Skolen har gode systemer for tilbakemeldinger og ingen elever skal være i tvil om hvorfor de har fått akkurat den karakteren på en vurdering. Skolen har strukturerte og motiverte elever og lærere.

Akademiet Sandnes AS
Langgt 1A, Postboks 3223, 4398 Sandnes
Telefon: (+47) 51 90 55 30
E-post: sandnes@akademiet.no
Nett: www.akademiet.no