Teknikk og Industriell produksjon

Mange muligheter for den som vil og kan

Lærlinger er Aker Solutions kanskje viktigste rekrutteringskilde til egne fagarbeidere, mener Kristian Jørgensen. Han har selv gått fra å være lærling til å bli avdelingsleder for produksjonsteknologi i Aker Solutions.

Aker Solutions er et ledende internasjonalt oljeserviceselskap og er involvert i flere store prosjekt på norsk sokkel, deriblant Åsgard-feltet, Gjøa-feltet, og Johan Sverdrup-feltet.

34 år gamle Kristian Jørgensen har vært innom det meste Aker Solutions har vært involvert i de siste 17 årene. De siste fem årene har han vært avdelingsleder for produksjonsteknologi med ansvar for sveisetekniske ressurser, og nettverksansvar på tvers av flere lokasjoner, deriblant Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristansund.

Men reisen mot toppen startet som lærling.

Ble rekruttert på skolen

– Du kan nesten si at jeg har vokst opp her på avdeling for produksjonsteknologi i Egersund, ler Kristian. Tilfeldighetene var det som ledet den daværende VK1 plate og sveis-eleven fra Bryne vidaregåande skule til Aker Solutions.

– Mens jeg gikk på skolen holdt representanter fra Aker Solutions foredrag for klassen vår med mål om å rekruttere lærlinger. Jeg hadde egentlig planer om å gå i lære i en helt annen bedrift, men jeg ble overbevist, søkte og fikk læreplass i Egersund med oppstart i juni 2001, forteller Kristian.

Fra lærling til avdelingsleder

Etter dette gikk det gradvis, sakte, men sikkert, oppover karrierestigen for Kristian.

– I løpet av mine første to år i lære fikk jeg Offshore-sertifikat og fikk reise offshore noen turer før jeg avla fagprøve som industrirørlegger sommeren 2003. Jeg var så heldig at jeg fikk mulighet og tilbud om ny lærekontrakt på ett år for å ta et nytt fagbrev som sveiser, rett etter at jeg hadde avlagt min første fagprøve. Og slik hadde det seg at jeg startet i fast jobb i Aker Solutions i august 2004 som fagarbeider med to fagbrev, forteller Kristian.

– Samtidig som jeg jobbet som sveiser, startet jeg i 2006 på et treårig nettstudie til International Welding Technologist Diploma og avla eksamen i 2009. Jeg fikk hele veien god støtte fra Aker Solutions som var behjelpelige og tilrettela underveis.

– Siden jobbet jeg halvannet år offshore som feltingeniør, og etter det igjen på avdeling for produksjonsteknologi, før jeg i 2012 fikk tilbud om å overta som leder for avdelingen.

Gode muligheter for lærlinger

– Lærlinger er Aker Solutions kanskje viktigste rekrutteringskilde til egne fagarbeidere. Lærlinger som går over til å bli fast ansatte er de som i de kommende årene skal drive Aker Solutions videre, forteller Kristian.

– Vi har behov for lærlinger innen en rekke fagområder som for eksempel platearbeider, sveiser, NDT-kontrollør, industrirørlegger, logistikk, mekaniker, kontorfag, industrimaler og industrimontør. For relevante fagområder har vi også som mål at det tas Offshore-sertifikat og minimum en tur offshore som en del av et toårig læreløp.

– Det er en ganske spennende reise å gå fra lærling til en ledende stilling. Aker Solutions legger til rette for at de som vil og står på kan komme seg videre, og ikke bare oppover i systemet, men også sidelengs og over til nye fagområder som for eksempel fagingeniør, økonom, planlegger, innkjøper og andre områder. Aker Solutions har en fantastisk bedriftskultur på dette området, der man tar vare på ansattes kompetanse og oppfordrer til videreutvikling, avslutter Kristian.

Aker Solutions er et ledende internasjonalt oljeserviceselskap som leverer ingeniørtjenester, spesialisttjenester, fabrikasjon, vedlikehold og totalløsninger til oljeindustrien.

Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Konsernet har også aktivitet knyttet til leveranser til prosjekter for gasskraftverk, metallforedling og andre utvalgte industrier.

I Norge har Aker Solutions virksomhet på følgende steder:
- Bergen
- Egersund
- Fornebu / Lysaker
- Hammerfest
- Kristiansand
- Kristiansund
- Moss
- Sandnessjøen
- Stavanger
- Tranby/Lier
- Tromsø
- Trondheim
- Ågotnes

Kontaktinfo:
Aker Solutions ASA
Oksenøyveien 8, 1366 Lysaker PO Box 169, 1325 Lysaker
Telefon: +47 67 51 30 00
Nett: www.akersolutions.com