Helse og oppvekstfag

Eventyrlysten bestemmer og definerer dagen

– Å ta vare på de minste blant oss, er en av samfunnets viktigste oppgaver, mener 33 år gamle Jan Erik Vatn som jobber som barnehagelærer på Kistefossdammen barnehage i Asker kommune.

Det var rollen som onkel som vekket Jan Erik sin interesse for å jobbe i barnehage.

– Da jeg ble onkel oppdaget jeg at det faktisk var moro å både leke og sosialisere seg med små barn. Det å utfordre og vekke nysjerrighet hos barn viste seg å være en egenskap jeg har, og siden jeg på den tiden så etter jobb, begynte jeg også å seriøst å vurdere å jobbe i barnehage, forteller Jan Erik.

I 2006 ble Jan Erik ansatt i Vikingjordet barnehage. Siden har han videreutdannet seg og har siden september 2017 vært ansatt som barnehagelærer i Kistefossdammen barnehage.

Handler om å ta barna på alvor

– Jobben ble enda mer moro enn hva jeg hadde sett for meg. Jeg hadde sett for meg at det skulle være litt mer faste rutiner, men jeg har vært så heldig å få jobbe i barnehager hvor barna og deres kreativitet er i sentrum, og hvor det var rom for å ta barnas innspill på alvor fra første dag, forteller Jan Erik.

– Det slår ut på flere måter. Når barna for eksempel tok til orde for å dra til Kardemomme by, så satte vi opp palmer i avdelingen og bygde gjerne noen små bygninger av papp og hengte opp bilder på veggen av tårnet til Tobias som man kunne se på avstand, og ja, så var vi i Kardemomme by, forklarer Jan Erik.

– Det er mye improvisering og eventyrlyst som bestemmer hvordan ting blir, og det gjør jo dagene mye kjekkere for oss voksne også. Du kan komme på jobb med en plan i hodet, og så kan barna snu på den på en femøring, og en tur som er planlagt skal gå til et sted, kan plutselig lede til et helt annet sted, forteller Jan Erik.

Utvikling av sosial kompetanse

– Det betyr selvfølgelig ikke at ting foregår uten en plan eller uten mål, utdyper Jan Erik.

– Det handler spesielt om utvikling og stimulering av den sosiale kompetansen hos barna. Det handler om at alle skal ha venner, om å pirre nysgjerrighet og lærelyst, og å tilby aktiviteter og omgivelser som utfordrer og legger opp til dette.

– Som barnehagelærer består dagene selvfølgelig også av noen faste rutiner. Jeg har blant annet ansvar for en del planlegging, dokumentasjon, og foreldresamtaler, forteller Jan Erik.

Barn er bare små mennesker

– Da jeg bestemte meg for å videreutdanne meg til barnehagelærer, la Asker kommune til rette slik at jeg kunne studere på deltid ved siden av jobben. Det var helt avgjørende for meg. Teorien man lærte på studiet fikk jeg prøve ut i praksis i jobben på dagtid, og i tillegg hjalp det jo at jeg allerede hadde seks år med jobberfaring.

– Jeg tror jobb i barnehage er noe som de fleste mennesker kan passe til. Alle mennesker er forskjellige og slik er det med barn også; barn er bare små mennesker og alle har forskjellige interesser og egenskaper. Er du engasjert, så har du garantert noe å bidra med, mener Jan Erik.

– Jeg synes Asker kommune er en flott arbeidsgiver. Jeg har nå jobbet i barnehage i kommunen i over 10 år og trives veldig godt, så jeg mistenker nok at jeg fremdeles er her de neste 10 årene også, avslutter en smilende Jan Erik.

Asker kommune er Askers største arbeidsgiver med ca. 4 000 ansatte. I kommunen er det et utall av spennende jobber innenfor helse, omsorg, skole, barnehage, undervisning, kultur og tekniske yrker, og du finner hele spekteret av administrative stillinger.

Gjennom visjonen «Mulighetenes kommune» har Asker over mange år satset på et mangfoldig tilbud til innbyggerne.

Asker kommune gir sine ansatte gode muligheter for kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid. Målet er å gi innbyggerne gode tjenester.

Karrieremulighetene er mange innen ledelse, fag og tjeneste- områder. Kompetente medarbeidere er det viktigste redskapet for å oppnå engasjement og vilje til utvikling. Derfor satser Asker kommune på å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere.

Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, og fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.

Asker kommune
Postboks 353, 1372 Asker
Telefon: 66 90 90 90
E-post: post@asker.kommune.no
Nett: www.asker.kommune.no