Helse og oppvekstfag

Å skape livsglede og gjøre en forskjell for andre

Linda Alexandra Dahlgren (35) gikk fra å være sykepleier på infeksjons- og isolatpost på Oslo universitetssykehus, Ullevål til jobben som sykepleier på Gullhella bo- og aktivitetssenter i Asker kommune. Det valget har hun ikke angret et sekund på.

– Man er tilstede for pasientene på en helt annen måte når man jobber på et bo- og aktivitetssenter, i motsetning til å jobbe med til dels svært alvorlig syke mennesker slik en gjør på en infeksjons- og isolatpost, forklarer Linda Alexandra. – På Gullhella dreier det seg i stor grad om å tilrettelegge for at dagliglivet skal gå sin gang, samt å skape livsglede og gjøre en forskjell for den enkelte beboer.

Ønsket et stabilt yrke

Linda Alexandra som opprinnelig er fra Katrineholm i Sverige, hadde i utgangspunktet ingen planer om å bli sykepleier.

– Jeg kom først til Norge i 2001, som så mange andre unge mennesker fra Sverige for å jobbe på restaurant i Oslo og tjene penger. Det var en fin tid med mye frihet, og jeg og to venninner reiste veldig mye rundt i verden. Men i 2008 begynte jeg å se etter et mer stabilt yrke, og søkte meg derfor inn på Lovisenberg diakonale høgskole for å studere sykepleie.

– Både min søster og to tanter er utdannede sykepleiere. I tillegg hadde jeg også jobbet litt på sykehjem i Sverige før jeg flyttet til Norge, så jeg var inneforstått med hva utdanningen og senere jobb innebar, forteller Linda Alexandra.

Fra Ullevål til Gullhella

– Jeg hadde praksis på infeksjon- og isolatposten på Oslo universitetssykehus på Ullevål mens jeg studerte, og da jeg var ferdig utdannet i 2011 fikk jeg fast jobb der. Her ble jeg i fem år, før jeg og samboeren min bestemte oss for å flytte til Asker. Etter en stund merket jeg at det ble litt langt å reise inn til Ullevål hver dag, spesielt med to små barn hjemme. Da bestemte jeg meg for å se på mulighetene i lokalmiljøet og Gullhella bo- og aktivitetssenter utpekte seg som et flott alternativ, forteller Linda Alexandra.

– Her var det utlyst en ledig stilling som jeg søkte på og var så heldig at jeg fikk, og siden har jeg vært her. 

Jobber for beboerne

– Den typiske arbeidsturnusen er at jeg jobber todelt turnus, altså dag og kveld, og hver fjerde helg. På sykehuset jobbet jeg hver tredje helg og nattevakter i tillegg, så dette er helt klart en forbedring, smiler Linda Alexandra.

– En typisk dagvakt på Gullhella starter 07.30 med en felles muntlig rapport på personalrommet, slik at alle er oppdatert på de siste timers hendelser. Etter det er det hjelp med morgenstell, før det blir frokost for alle beboerne i felleskjøkkenet, rundt 09.15. Her deles det også ut medisiner. Etter frokost tar vi som er sykepleiere oss av den medisinske oppfølgingen med stell av sår og skader hos dem det gjelder. Lunsj kl. 13.00 er den neste daglige faste programposten, hvor det også deles ut medisiner igjen, og kl. 15.00 er dagvakten over. Så er det en tilsvarende lignende rutine på kveldsvaktskiftet, forklarer Linda Alexandra.

– Gullhella bo- og aktivitetssenter gjør mye for beboerne med fokus på aktiviteter og et godt og trygt hverdagsliv. Jeg føler jeg har fått god kontakt med våre beboere og at jobben vi gjør betyr noe. Jeg angrer ikke på at jeg skiftet jobb, avslutter Linda Alexandra.

Asker kommune ønsker en samfunnsutvikling som styrker innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for helse, trivsel og mestring. Helse skapes ikke primært i helse- og omsorgssektoren, men på mange arenaer og livsområder som på ulik måte har betydning for folks helse. Gjennom en trygg og moderne helse- og omsorgstjeneste legges grunnlaget for en friskere befolkning.

Asker kommune har som mål å:

- Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet
- Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene med et «Medisinsk senter» som hovedbase
- Fremme aktiv brukerrolle fra tidlig alder
- Sikre kvalitet, kompetanse og innovasjon
- Sikre tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse

Asker kommune
Postboks 353, 1372 Asker
Telefon: 66 90 90 90
E-post: post@asker.kommune.no
Nett: www.asker.kommune.no