Helse og oppvekstfag

Fikk nye muligheter i Aukra kommune

Kjersti Skarshaug Todal (26) gikk egentlig på kokk- og servitørfag på Kristiansund videregående skole, men fant ut at pleie- og omsorgstjenesten i Aukra kommune lå hennes hjerte nærmest. Nå jobber hun som pleieassistent og har snart fagbrev som helsefagarbeider i boks.

Pleie- og omsorgstjenesten i Aukra kommune består av hjemmetjenesten, sykehjemmet Aukraheimen med tre avdelinger og storkjøkken, Bergtun bufellesskap for funksjonshemmede og Avlastingsbustaden for barn.

Blant de vel 135 ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Aukra kommune, finner vi også 26 år gamle Kjersti Skarshaug Todal.

– Jeg har nå jobbet som pleieassistent på Aukraheimen i fem år, først som helgevikar og etterhvert tilkallingsvikar, forteller Kjersti.

MED NETTSTUDIER TIL FAGBREV

– Jeg holder nå på med nettstudier på NKS som helsefagarbeider og er snart ferdig, med oppmelding til eksamen til høsten.

– Jeg er veldig glad i å lage mat og gikk opprinnelig på Kristiansund videregående skole og var lærling innen kokk- og servitørfaget. Men selv om man er glad i å lage mat, er det likevel annerledes å ha det som yrke, og etterhvert fant jeg ut at dette var feil for meg, forklarer Kjersti.

– Jeg hadde lyst å jobbe innenfor helse- og omsorgssektoren og tenkte det var en god idé med nettstudier og relevant arbeid ved siden av, og på den måten kvalifisere meg til fagprøve, forklarer Kjersti.

– Det er krevende å studere ved siden av jobb, særling når det er nettstudier. Du møter jo ikke opp noe sted og må ha selvdisiplin. Jeg får veldig god støtte av avdelingslederen min som er veldig hjelpsom, og som også har hjulpet meg på fritiden, forteller Kjersti.

ER DER FOR BEBOERENE

– Jeg hadde et åpent sinn og var klar til å prøve noe nytt, da jeg søkte jobb på Aukraheimen. Jeg er en omsorgsperson og glad i å jobbe med mennesker, så pleie- og omsorgstjenesten i Aukra kommune fant jeg fort ut lå mitt hjerte nærmere enn kokk- og servitørfaget, forteller Kjersti.

– Som pleieassisten hjelper jeg våre beboere på Aukraheimen med de daglige rutinene. Det kan være alt fra å hjelpe personer å stå opp om morgenen, assistere dem under morgenstellet, forberede frokost, lunsj og middag og eventuelt hjelpe dem som behøver hjelp til å spise, være med på aktiviteter og hjelpe til å få den daglige driften og vakten til å gå rundt, forteller Kjersti.

– Det finnes forskjellige videreutdanninger og spesialiseringer for helsefagarbeidere, for eksempel innen aldring og demens eller psykiatri. Man kan også gå sykepleierstudiet etterpå. For min egen del håper jeg på fast stilling i Aukra kommune, og at jeg får tatt en spesialisering innen aldring og demens.

– Jeg trives veldig godt på Aukraheimen. Det er både gode arbeidskollegaer og koselige beboere. Det er dem vi er der for, avslutter Kjersti.

Aukra kommune er en øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har rundt 3500 innbyggere og er en vekstkommune. Med ilandføringen av gass fra Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet, er kommunen sikret et unikt utgangspunkt for et allsidig nærings- og kulturliv og godt utbygde tjenester. Kommunen sin plassering innbyr til friluftsaktivitetar både til sjø og til land. Avstanden til kultur-, fotball- og industribyen Molde er kort.

Kommunen har 318 årsverk fordelt på omtrent 445 ansatte. Kommunen har gode utviklingsmuligheter og står overfor mange interessante prosjekt og utfordringer fremover.

Kontaktinfo:
Aukra kommune Aukraringen 25, 6480 Aukra
Telefon: 71 17 15 00
E-post: post@aukra.kommune.no
Nett: www.aukra.kommune.no