Service og samferdsel

En fremtidsrettet internasjonal miljøhavn

Bergen har til alle tider vært en havneby med tett kontakt til Europa og resten av verden. I tillegg til Bergen by har også omlandskommunene en aktiv havnerelatert virksomhet. Alle ligger langs kysten og sjøen, og har gode historiske minnesmerker.

Bergen har 24 timers åpen havn og tar i imot all sjøveis trafikk til byen. Bergen havn er en stor havn internasjonalt sett, med anløp av gods-, supply- og cruiseskip. Vi har har rutelinjer til de største havnene i Europa, og tar også vel i mot fritidsbåtene som besøker byen. Vi har et aktivt fiskeri og maritimt miljø med rederier, skoler og maritime institusjoner. Og tar du deg en spasertur har du nok også lagt merke til de gamle veteranskipene vi har til kai.

Norges ledende cruisehavn

Bergen er Norges ledende cruisehavn – The Gateway to the Fjords of Norway – en populær destinasjon med gode attraksjoner og opplevelser. Vi har rundt 300 cruiseskipsanløp som bringer nær 500.000 passasjerer. Vi samarbeider tett med organisasjonene Cruise Norway og Cruise Europe, samt reiselivslaget i byen. 

Cruiseskipene ligger i umiddelbar nærhet til byens sentrum og passasjerene har gåavstand til de mest kjente attraksjonene. På travle dager og når skipene er for store til å ta til kaiavsnittene på Skolten og Bontelabo, må vi ta dem til våre godshavner Jekteviken og Dokken. Av HMS-hensyn må vi shuttle passasjerene med busser fra kaiområdet og til Nøstetorget. Her har vi satt opp stativ med kart og merket gaten med piler og punkter til Den Blå Steinen midt i Bergens sentrum. I tillegg shuttler vi passasjerer som har rullestol til den Blå Steinen. Alt er gratis for passasjerene og mannskapene.

Bergen er blitt hjemmehavn og snuhavn for Viking Ocean Cruises. MV Viking Star, MV Viking Sea, og MV Viking Sky kommer i 2017 og MV Viking Sun i 2018.

Hurtigruten og ferjetrafikk

Videre har vi fergetrafikk mellom Bergen og Hirtshals med Fjord Line sine nye skip MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord, som er de første og største cruisefergene i verden som seiler på såkalt «single fuelled LNG engine». Det innebærer at skipenes motor utelukkende drives av flytende naturgass (LNG), noe som gir langt mindre miljøutslipp enn bruk av tradisjonell tungolje.

Hurtigruten har Bergen som snuhavn, og har i alle tider vært et landemerke for bergenserne. Hurtigruten er for tiden i gang med å installere landstrømsanlegg på sine skip. I løpet av 2016 skal seks skip, halvparten av flåten som går langs norskekysten, ha fått installert landstrøm om bord.

Omlandskommunene

Det er også mye spennende som skjer i våre omlandskommuner. I Lindås har vi Mongstadbase, og Statoil Mongstad oljeraffineri som tar i mot store bulklaster. Coast Center Base (CCB) er lokalisert i Fjell kommune og driver offshore-relatert virksomhet. Stureterminalen i Øygarden kommune driver med gass og oljeprodukter, mens nord for Bergen har vi Fedje Trafikksentral som overvåker all skipstrafikk inn til nevnte havn og Bergen havn.

Velferdssenter for mannskaper

Bergen har som første og eneste havn i Norge opprettet et velferdssenter for mannskaper om bord i alle skip på Festningkaien. Her kan mannskaper få kontakt med familie og venner gjennom internett og i tillegg ha mulighet til lese aviser fra sine hjemland.

Bergen Havn skal bidra til næringsutvikling i regionen og har ansvar for planlegging, utbygging og drift av alle offentlige trafikkhavneanlegg i området. Bergen havn skal ivareta forvaltningen av havnedistriktet i henhold til havne- og farvannslovens bestemmelser. I tillegg utfører Bergen havn en rekke sikkerhets- og beredskapsoppgaver knyttet til maritime aktiviteter.

Bedriften har 54 ansatte og en årlig omsetning på ca. NOK 155 millioner.