Bygg- og anleggsteknikk

Vedelikeholder Bergen kommune

Som den nest mest folkerike kommunen i Norge har Bergen en omfattende bygningsmasse, som selvfølgelig også krever mye vedlikehold. Derfor satser Bergen kommune på å ta inn dyktige lærlinger som kan bidra til å holde hjulene i sving i årene som kommer.

Kristoffer Dyngeland Olsen (23) er lærling i  byggdrifterfaget i Bergen kommune.

– Kort forklart er byggdrifter en ny type fagbrev som bygger på og videreutvikler det gamle vaktmesteryrket, forteller Kristoffer og utdyper:

– Dagens moderne bygg blir mer og mer kompliserte og tekniske, med flere systemer som byggene skal fungere sammen med, som for eksempel ventilasjon og spinkleranlegg. Så det krever en mer teknisk og tverrfagelig forståelse, forteller Kristoffer.

Du må trives med jobben

Kristoffer gikk studiespesialiserende på Olsvikåsen videregående skole, men begynte snart å tvile på om han hadde valgt riktig.

– Jeg hadde vel egentlig lyst å gjøre noe mer praktisk og tenkte at jeg helst skulle gått elektro, forklarer Kristoffer. – Men jeg valgte å stå løpet ut og fullføre studiespesialiserende.

Etter det tok jeg elektro teori som privatist, og det gav meg det teoretiske grunnlaget til å gå videre i lære, forteller Kristoffer.

– Jeg søkte læreplass i Bergen kommune på byggdrifterfaget. Når jeg begynte i 2016 var dette helt nytt, og det gikk fint å søke med bakgrunn fra elektro den gangen. I dag kreves det derimot at man har Vg1 Bygg- og anleggsteknikk i bunn, forklarer Kristoffer.

– Jeg er veldig glad for at jeg grep den muligheten. Det er aldri for sent å snu og å velge på noe nytt når det gjelder utdanning. Du skal jo ha samme yrke store deler og kanskje resten av livet ditt, så da er det viktig å velge noe du trives med, forteller Kristoffer.

Et serviceyrke

– Som lærling er jeg en del av et team som består av åtte vedlikeholdsteknikere. Jeg er hovedsakelig på Søreide sykehjem, men vi er også ukentlig innom andre bygg som vi har ansvar for i vårt distrikt, blant annet et seniorsenter, dagsenter og noen kommunale bofellesskap, forteller Kristoffer.

– På alle disse stedene kommer du i kontakt med mennesker. Å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner krever selvfølgelig at man er praktisk anlagt, men det er også et serviceyrke og det du gjør har mye å si for livskvaliteten til mange mennesker, forteller Kristoffer.  

– Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune er en av Vestlandets største bygg og eiendomsforvaltere med ca. 1 mill. kvm eiendomsmasse. Kommunen trenger nye folk hele tiden og er derfor interessert i å beholde lærlingene etter endt læretid. Det er derfor gode muligheter for jobb. Byggdrifterfaget er også et springbrett til å bli byggforvalter senere, avslutter Kristoffer.

Bergen kommune er med over 275.000 innbyggere den nest mest folkerike i kommunen i Norge.

Rundt 18.500 mennesker jobber i Bergen kommune, og kommunen er den klart største arbeidsgiveren i regionen. Våre ansatte jobber over et vidt spekter. Vi har flest ansatte innenfor barnehage, skole, helse og omsorg. Kommunen tilbyr også tjenester på en lang rekke andre områder.

Oppdraget vårt er å levere gode tjenester til innbyggerne i Bergen. I kommunen kan du gjøre en forskjell for andre. Kommunen har ansvar for mange viktige oppgaver. Våre ansatte jobber med alt fra byutvikling, barnehage, skole og helse til kultur.

Er du interessert i informasjon om læreplass? Kontakt Yrkesopplærings-avdelingen på: (+47) 55 56 69 41

For generell informasjon om jobbmuligheter i Bergen kommune, kontakt HR-seksjonen på: (+47) 55 56 65 56 eller e-post: hr@bergen.kommune

Bergen kommune
Telefon: 05556 (sentralbord)
E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Nett: www.bergen.kommune.no