Helse og oppvekstfag

En karriere innen omsorg

Frem mot 2026 trengs det stadig flere hender til å passe på de eldste og de yngste blant oss. Behovet vokser raskere enn befolkningen som helhet. Christoffer Natås Dale (20) og Rebekka Lundgren Eidsnes (21) er to som har valgt en karriere innen omsorg i Bergen kommune.

Christoffer Natås Dale er lærling som helsefagarbeider på Ulset sykehjem. – Jeg har vel alltid hatt lyst til å jobbe innen helsevesenet eller omsorgsyrker der jeg får være til nytte for mine medmennesker, forteller Christoffer.

Verdifull praktisk erfaring

– Jeg har planer om å utdanne meg til sykepleier, forteller Christoffer. – Men i stedet for å velge studiespesialiserende og studere videre til sykepleier senere, tenkte jeg det var smartere å begynne på Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helsearbeiderfag på Nordahl Grieg vgs. Hva om jeg begynte å studere for så å finne ut at dette ikke var det jeg ville likevel? Da var det smartere å gå helsefag, bli lærling, få arbeide i to år og få utrolig verdifull praktisk erfaring som jeg kan bygge videre på, resonnerer Christoffer.

Må kunne by på deg selv

– Som helsefagarbeider bør du være en person som byr mye på deg selv, som er tilstede for andre, evner å se deres behov, og kan yte hjelp, assistanse og omsorg. Det må være den største drivkraften, avslutter Christoffer.

Mer enn bare jobb

Rebekka Lundgren Eidsnes avla fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfag våren 2018.

– Jeg føler at jobben min er mer enn bare jobb. Å ta vare på de minste blant oss er en av de viktigste oppgavene i samfunnet, forteller Rebekka, som for tiden er utleid til en av Bergens mange barnehager gjennom Bemanningstjenester i Bergen kommune.

Bemanningstjenester er navnet på det som tidligere het Vikarservice i Bergen kommune. De ansatte er ikke vikarer, men jobber fulltid og skal hjelpe skoler, barnehager og sykehjem med å fylle hull som brått dukker opp i bemanningsplanen. Satsingen er en del av arbeidet med å bygge en heltidskultur i Bergen kommune der heltidsstillinger skal være hovedregelen.

– Å ha en fast stillingen gir trygghet og  forutsigbarhet, samtidig som det er varierte dager der jeg får oppleve forskjellige arbeidsplasser innenfor Bergen kommune. Det er en veldig fin ordning, særlig for nyutdannede som ofte må ta til takke med vikariat og deltidsstillinger, mener Rebekka.

Et trygt valg for fremtiden

Våren 2018 vant Rebekka fylkesmesterskapet i Hordaland i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

– Det viser vel at Bergen kommune er en god kommune å være lærling i, smiler Rebekka og utdyper: – Bergen kommune har veldig god oppfølging av sine lærlinger og du får mye veiledning underveis, også når du allerede er ute i praksis.

– Hvis du er omsorgsfull, forståelsesfull og kan kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner, har du noe å bidra med som barne- og ungdomsarbeider. Samfunnet trenger flere kvalifiserte arbeidstakere innenfor alle omsorgsyrker i årene som kommer, så dette er trygge yrkesvalg for fremtiden, avslutter Rebekka.

Bergen kommune er med over 275.000 innbyggere den nest mest folkerike i kommunen i Norge.

Rundt 18.500 mennesker jobber i Bergen kommune, og kommunen er den klart største arbeidsgiveren i regionen. Våre ansatte jobber over et vidt spekter. Vi har flest ansatte innenfor barnehage, skole, helse og omsorg. Kommunen tilbyr også tjenester på en lang rekke andre områder.

Oppdraget vårt er å levere gode tjenester til innbyggerne i Bergen. I kommunen kan du gjøre en forskjell for andre. Kommunen har ansvar for mange viktige oppgaver. Våre ansatte jobber med alt fra byutvikling, barnehage, skole og helse til kultur.

Er du interessert i informasjon om læreplass? Kontakt Yrkesopplærings-avdelingen på: (+47) 55 56 69 41

For generell informasjon om jobbmuligheter i Bergen kommune, kontakt HR-seksjonen på: (+47) 55 56 65 56 eller e-post: hr@bergen.kommune

Kontaktinfo:
Bergen kommune
Telefon: 05556 (sentralbord)
E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Nett: www.bergen.kommune.no