Teknikk og Industriell produksjon

Lærebedrift i særklasse

Ren industri med historie og fremtidsmuligheter: Boliden Odda tilbyr sikre og trygge arbeidsplasser med vekt på å skape en bærekraftig fremtid.

Vi tilbyr deg en helhetlig utdanning fra 1. klasse på videregående frem til fagbrev og muligheter for fast jobb. Vi har gjennom et tett samarbeid med Odda Vidaregåande skule utviklet en utdanning på høyt faglig og sosialt nivå tilpasset jobbmuligheter i distriktet. 

Fra lærling til fagoperatør

Anna Bjotveit Tupsjøen er en av våre nyrekrutterte lærlinger, som vi ser på som en av våre fremtidige fagoperatører. 

–Jeg søkte på læreplass på Boliden fordi jeg er fra Odda og fordi det er en solid bedrift med kompliserte kjemiske prosesser. Får jeg muligheten kan jeg godt tenke meg å jobbe her etter læretiden, forteller hun.

Du vil som lærling bli forberedt på å inngå som vår fremtidige fagoperatør. Som lærling og fagoperatør gir vi deg muligheter og vi forventer at du hver dag arbeider med å løse driftsutfordringer og skape kontinuerlige forbedringer.

Organisering

Boliden Odda konkurrerer på kvalitet og kostnader. Våre konkurrenter har lavere personalkostnader, men vi tar dette igjen i smartere og mer kostnadseffektiv organisering av virksomheten, med teambasert organisasjon, få ledere og små staber. Det gir den enkelte et stort ansvar og muligheter til å påvirke så vel daglig drift, som å bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring.

Vi er derfor avhengig av dyktige, modige og ansvarsbeviste medarbeidere. Derfor satser vi på egenutdanning av operatører gjennom lærlingordningen.

Rekruttering

Vi har et rekrutteringsbehov på i overkant av 115 nye medarbeidere frem til 2021. Vårt rekrutteringsbehov omfatter prosess- operatører, sivilingeniører, ingeniører innen kjemiprosess, mekanisk, elektro og automasjon. I tillegg trenger vi tidvis rekruttering av stabspersoner innen HR, Økonomi, IT, innkjøp og HMS.

Visste du at:

– Boliden Odda er en av de største lærebedriftene innen norsk industri!

– Boliden har for tiden 28 lærlinger, som utgjør ca. 10% av alle medarbeidere på bedriften.

– Vi har som strategi å rekruttere gjennom lærlingordningen. Ønsker du deg en fagutdanning gir vi deg et godt faglig grunnlag som gjør deg kvalifisert til fagprøven som gir deg mulighet til å bli en av våre nye medarbeidere.

– Vil du, vil vi. Vi rekrutterer lærlinger innen kjemiprosess, industrimekaniske fag, laboratoriefag, automasjon og elektro.

Har du spørsmål ta kontakt med rekruttering- og lærlingansvarlig, HR-rådgiver Birte Moland på e-post: birte.moland@boliden.com 

Boliden konsernet er et svensk selskap. Det norske oljefondet er største eier med 7%. Omsetning er på 40 milliarder NOK årlig og selskapet sysselsetter 4900 medarbeidere i Sverige, Finland, Norge og Irland.

Hovedprodukter er sink og kopper, sølv og gull.

Boliden Odda ble etablert i 1924 og har gjennomgått en stegvis modernisering, senest i 2016. Vi utvider nå produksjonen av sink med ca. 10%, slik at vi i år produserer 200.000 tonn sink. Med dette er vi verdens mest produktive sinkverk. Ingen produserer så mange tonn sink pr. ansatt som medarbeiderne i Odda. Boliden Odda er lokalisert i Hardanger, på en halvøy i Sørfjorden mellom to nasjonalparker, Hardangervidda og Folgefonna.

Kontaktinfo:
HR-rådgiver Birte Moland
E-post: birte.moland@boliden.com
Nett: www.boliden.com