Høyere utdanning

Nærhet i praksis

Vil du hjelpe andre? Liker du å jobbe med mennesker? Hos oss får du forskningsbasert undervisning som kvalifiserer deg for drømmejobben i helsevesenet. 

Våre studenter bryr seg om pasientene. De har pasientkontakt helt fra starten av studiene, og undervisningen tar ofte utgangspunkt i realistiske situasjoner (casebasert læring).

Våre studietilbud tilbyr mye praksis i løpet av utdanningen, da vi jobber tett sammen med helsetjenesten i hele Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ligger bare en gangbro unna oss, der du som student er velkommen til å delta i den kliniske hverdagen.

Nært samspill

Hos oss er det nærhet mellom teori og praksis, nærhet mellom lærer og student, og nærhet mellom de ulike helsefaglige yrkene. Vi legger vekt på god kommunikasjon, og studentene våre lærer å samarbeide.

I Tromsø utdanner vi helsearbeidere som skal «spille hverandre gode», selv om de jobber med svært ulike fagfelt, som for eksempel psykologi og sykepleie, tannhelse og biomedisin.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen vår er basert på ny forskning, og vi legger til rette for at studentene får delta i forskning under bachelor- og masteroppgavene. Forskerlinjene i medisin og odontologi (tannlege) gir studentene mulighet til å forske parallelt med studiet, og til å ta en doktorgrad med forkortet løp etter endt medisin- eller tannlegestudium.

VÅRE STUDIETILBUD

Årsstudium
- Psykologi

Bachelorprogram (3 år)
- Bachelor i Bioingeniørfag
- Bachelor i Biomedisin
- Bachelor i Ergoterapi
- Bachelor i Ernæring
- Bachelor i Farmasi
- Bachelor i Fysioterapi
- Bachelor i Psykologi
- Bachelor i Radiografi
- Bachelor i Sykepleie, heltid og desentralisert (Tromsø)
- Bachelor i Sykepleie (Hammerfest)
- Bachelor i Sykepleie (Harstad)
- Bachelor i Sykepleie (Narvik)
- Bachelor i Tannpleie

Masterprogram (2 år)
- Master i Farmasi
- Master i Helsefag
- Master i Psykologi
- Master i Sykepleie
- Master i Biomedicine (på engelsk)
- Master i Public Health (på engelsk)
- Master i Telemedicine and e-Health  (på engelsk)

Integrert master og profesjonsutdanninger (5-6 år)
- Integrert Master i Odontologi
- Profesjonsstudiet i Medisin
- Profesjonsstudiet i Psykologi

Forskerlinjer
- Medisin
- Odontologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet har 3560 studenter og 960 ansatte. Vi er de eneste i Norge som kan tilby alle helseprofesjonsutdanningene på et sted.

Til sammen har vi fire campuser: Tromsø, Harstad, Narvik og Hammerfest.

Alle studietilbudene er på campus Tromsø, men bachelor i sykepleie undervises også på campusene Hammerfest, Harstad og Narvik.

UiT er kjent for å ha god dialog mellom student og lærer, og vi er stolte av at våre professorer og fagfolk tar seg tid til studentene.

Vi gir en solid og framtidsrettet utdanning. Flesteparten av våre studenter går rett ut i jobb etter endt utdannelse.

Kontaktinfo:

Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

Telefon: +47 77 64 46 10 (Infotorget)
E-post: info.helsefak@uit.no
Nett: www.uit.no/helsefak