Høyere utdanning

Nærhet i praksis

Vil du hjelpe andre? Liker du å jobbe med mennesker? Hos oss får du forskningsbasert undervisning som kvalifiserer deg for drømmejobben i helsevesenet. 

Våre studenter bryr seg om pasientene. De har pasientkontakt helt fra starten av studiene, og undervisningen tar ofte utgangspunkt i realistiske situasjoner. Våre studietilbud tilbyr mye praksis i løpet av utdanningen, da vi jobber tett sammen med helsetjenesten i hele Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ligger bare en gangbro unna oss, der du som student er velkommen til å delta i den kliniske hverdagen.

Nært samspill

Hos oss er det nærhet mellom teori og praksis, nærhet mellom lærer og student, og nærhet mellom de ulike helsefaglige yrkene. Vi legger vekt på god kommunikasjon, og studentene våre lærer å samarbeide. Vi utdanner vi helsearbeidere som skal «spille hverandre gode», selv om de jobber med svært ulike fagfelt, som for eksempel psykologi og sykepleie, tannhelse og biomedisin. 84 prosent av studentene ved Helsefak  er i jobb etter endt utdanning.

Forskning under studiene

Undervisningen vår er basert på ny forskning, og vi legger til rette for at studentene får delta i forskning under bachelor- og masteroppgavene. Forskerlinjene i medisin og odontologi (tannlege) gir studentene mulighet til å forske og studere, og til å ta en doktorgrad på kortere tid etter endt studie.

VÅRE STUDIETILBUD

Årsstudium
- Arctic Nature Guide (Svalbard)
- Arktisk friluftsliv (Alta)
- Naturguide
- Idrett (Alta)
- Idrett
- Psykolog

Bachelorprogram (3 år)
- Bachelor i Arktisk friluftsliv (Alta)
- Bachelor i Bioingeniørfag
- Bachelor i Biomedisin
- Bachelor i Ergoterapi
- Bachelor i Ernæring
- Bachelor i Farmasi
- Bachelor i Fysioterapi
- Bachelor i Idrett (Alta)
- Bachelor i Idrett
- Bachelor i Paramedisin
- Bachelor i Psykologi
- Bachelor i Radiografi
- Bachelor i Sykepleie, heltid og desentralisert (Tromsø)
- Bachelor i Sykepleie (Hammerfest)
- Bachelor i Sykepleie (Harstad)
- Bachelor i Sykepleie (Narvik)
- Bachelor i Tannpleie
- Bachelor i Vernepleie (deltid, Alta)
- Bachelor i Vernepleie (Harstad)

Masterprogram (2 år)
- Master i Aldring og geriatrisk helsearbeid
- Master i Ernæring
- Master i Farmasi
- Master i Velferd, samarbeid og deltakelse
- Master i Fysioterapi
- Master i Helsefaglig utviklingsarbeid
- Master i Helsesøsterfag
- Master i Idrettsvitenskap (Alta)
- Master i Jordmorfag
- Master i Psykisk helse
- Master i Psykologi
- Master i Sykepleie
- Master i Biomedicine (på engelsk)
- Master i Public Health (på engelsk)

Integrert master og profesjonsutdanninger (5-6 år)
- Integrert Master i Odontologi
- Profesjonsstudiet i Medisin
- Profesjonsstudiet i Psykologi

Forskerlinjer
- Medisin
- Psykologi
- Odontologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet har 4068 studenter og 1270 ansatte. Vi er de eneste i Norge som kan tilby alle helseprofesjonsutdanningene på et sted.

Til sammen har vi fem studiesteder: Tromsø, Harstad, Narvik og Hammerfest og Alta samt flere studiesenter.

Nysgjerrig? Les mer på: www.uit.no/helsefak

Viktig informasjon til de som tenker å søke på bachelor i sykepleie: Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak.

Kontaktinfo:

Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

Telefon: +47 77 64 46 10 (Infotorget)
E-post: info.helsefak@uit.no
Nett: www.uit.no/helsefak