Teknikk og Industriell produksjon

Forsyner Sørvestlandet med kraftfôr

Felleskjøpet Rogaland Agder er ledende leverandør av driftsmidler til norsk landbruk og er særlig kjent som produsent av kraftfôr. I løpet av ett år år produserer FKRAs kraftfôrfabrikk på Kvaleberg/Hillevåg i Stavanger rundt 380 000 tonn kvalitetsmat til sau, gris, kylling og kyr. Sentral i produksjonen er den 19 år gamle lærlingen Balder Revheim.

– Det er blandingen mellom både fysisk arbeid og planleggingsarbeid som gjorde at jeg søkte meg som lærling til FKRAs kraftfôrfabrikk på Kvaleberg, forteller 19 år gamle Balder Revheim fra Madla.

Som en ektefødt sønn fra oljebyen Stavanger, tenkte også Balder på en karriere i oljenæringen. Men de mindre gode tidene i næringen førte til at TIP-studenten heller styrte seg inn mot kjemi- og prosessfag for VG1.

–  Kjemi og prosessfag er en meget allsidig utdannelse som gir deg store muligheter innenfor både matproduksjon, i offshore oljevirksomhet, på renseanlegg, og egentlig overalt der kjemiske prosesser er en del av næringen.

Sto på for å komme til Kvaleberg

– Felleskjøpet Rogaland Agder er en stor organisasjon og har mange lærlinger innenfor mange områder, men da jeg skulle finne meg læreplass var det ingen utlyste plasser på kraftfôrfabrikken. Men jeg var klar på at det var hit jeg ville. En nabo av meg har jobbet her tidligere og fortalte meg hva jobben besto i, og det hørtes ut som om det passet midt i blinken for meg, med mange forskjellige oppgaver og kjemiske prosesser som foregår. Så jeg sendte inn en søknad og ringte flere ganger, og til syvende og sist fikk jeg læreplass og ble mottatt med åpne armer, smiler Balder og legger til: – det viser jo at det nytter å stå på og at Felleskjøpet er interessert i å satse på de som utpeker seg litt og som viser interesse.

Forsyner hele Sørvestlandet

På kraftfôrfabrikken durer 6 forskjellige produksjonslinjer 24 timer i døgnet, 5 dager i uken. Hele 1700 tonn kraftfôr skal produseres hver dag, rundt 380.000 tonn hvert år. Det utgjør nærmere 20% av hele landets produksjon, og gjør FKRA til hovedleverandør til landbruket på Sørvestlandet.

– Hovedoppgaven min er å styre fabrikken, der egentlig alt skjer fra PC-skjermene på kontrollrommet. Mye måles kontinuerlig som protein, fett og vann, i tillegg til at det blir foretatt en rekke referanseprøver og kjemiske analyser underveis. Men selv om mye foregår på skjermen, må vi fremdeles ofte ut på selve anlegget for daglige inspeksjons- og vedlikeholdsrunder og for manuelle prøver når det behøves, forklarer Balder.

Anbefaler Felleskjøpet

– Felleskjøpet og kraftfôrfabrikken på Kvaleberg er den perfekte lærebedriften for en lærling. Du er omgitt av kompetente fagfolk som har jobbet med faget lenge og som kan lære deg alt, du får innsikt i hvordan en moderne fabrikk jobber innenfor kjemiske prosesser, og du gis stor frihet og like mye ansvar til å lære og utforske ting på egenhånd, forteller Balder.

– Det er et veldig godt arbeidsmiljø og jeg håper det vil være anledning til å søke jobb her etter at læretiden er over når jeg er utdannet prosessoperatør. Felleskjøpet Rogaland Agder er en tung aktør å regne med i fremtiden, og i løpet av 2018 skal det investeres rundt 200 mill. kr. på å bygge om dagens anlegg til en enda mer effektiv og miljøvennlig fabrikk, avslutter Balder.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) produserer og selger fôr til husdyr og kjæledyr. Bedriften leverer også gjødsel, såvarer, traktorer, maskinvarer og verkstedstjenester, i tillegg til å selge detaljvarer gjennom fagkjeden FK-butikken.

FKRA har omlag 400 ansatte i regionen fra Sunnhordland til Tvedestrand, og rekrutterer lærlinger og fagarbeidere i blant annet prosessfag, automatiker/elektrofag, mekaniske fag og laboratoriefag, samt butikkfag.

Vi har lokasjoner i både Vest Agder og Rogland, samt Kvinherad og Stord. 

Kontaktinfo:
Felleskjøpet Rogaland Agder v/ Kim Malmin, personal HMSK sjef
Telefon: (+47) 51 88 70 00
E-post: kim.malmin@fkra.no
Nettside: www.merenndutror.no
Facebook: facebook.com/felleskjopet