Studieforberedende/studiespesialisering

– Velkommen til en skole med rom for personlig vekst

Gand er en av Rogalands største videregående skoler med et mangfold av elever, fag og muligheter.

Skolen tror på personlig vekst og at det er avgjørende at hver enkelt får utvikle egne evner og troen på seg selv – også på andre felt enn det rent faglige. De fleste klassene har bare 15 elevplasser, noe som gjør at lærerne bedre kan bidra til elevenes vekst og utvikling på en god måte.

Skolen er nylig pusset opp og utvidet med nye bygg - og er nå samlet under «samme tak» i Hoveveien! Vi har med dette fått en skole med moderne og godt utstyrte verksted og klasserom/spesialrom.

Skolen ligger lett tilgjengelig om du skulle reise med buss eller tog, og har ellers egne parkeringsområder for moped og sykkel til de av elevene som benytter disse fremkomstmidlene.

Vi har følgende utdanningsprogram:

* Helse og oppvekstfag
* Bygg og anleggsteknikk
* Service og samferdsel
* Teknikk og industriell produksjon
* Elektrofag
* Påbygg til generell studiekompetanse

Skolen har følgende spesialtilbud:

* Arbeidstrening
* Grupper med mindre elevantall byggfag
* Grupper med mindre elevantall service og samferdsel
* Innføringskurs for minoritetsspråklige elever

Gand videregående skole
Hoveveien 2-4, 4306 Sandnes

Telefon: 51 92 26 00
E-post: gand-vgs@skole.rogfk.no
Nett: www.gand.vgs.no