Leve, bo og jobbe

Sterk vekst gir økt kompetansebehov

Det blåser en optimistisk medvind i Hammerfest. Her syder det av aktivitet og vekst innenfor alle  områder. Det bygges ut og det utvikles, og det satses sterkt på kultur, idrett og utdanning. Velkommen til 70 grader nord.

Hammerfest hadde store økonomiske utfordringer frem til 2002, men ferdigstillelsen av Snøhvit – som nå driftes som Hammerfest LNG – har ført til at en har fått økonomien på plass.

ENI Norge AS har etablert drifts- og regionskontor for oljefeltet Goliat i Hammerfest. Goliat er det første oljeproduserende feltet i Barentshavet. Nå står en utbygging av Statoils oljefelt Johan Castberg for tur og en oppstart av produksjon herfra er satt til 2022. Forsynings- og Helikopterbasen til dette feltet er Hammerfest, både i prosjekt- og driftsfasen. Det skal rekrutteres ca. 120 offshorepersonell til FPSOen frem mot 2022 i tillegg til en mengde andre jobber på land, ca. 200 i forskjellige disipliner.

Dette er bare begynnelsen på en spennende utvikling.

Aktiviteten i Barentshavet er på et historisk høyt nivå og vil være jevnt økende i årene som kommer. Flere internasjonale oljeselskaper har fått konsesjon for leting, og nasjonal og internasjonal leverandørindustri etablerere seg i Hammerfest med mange spennende jobbmuligheter for ungdom.

Polarbase AS og ASCO base AS i Hammerfest er forsyningsbase for all lete- og boreaktivitet i Barentshavet.

Hammerfest kommune trenger folk. Lokalt næringsliv har et stort behov for personer med ulik kompetanse direkte knyttet til petroleum. Men som følge av veksten innen denne bransjen, medfører det i tillegg et stort behov for annen type kompetanse innenfor andre næringer og i offentlig sektor.

Den økende aktiviteten gjør at Hammerfest befinner seg i en situasjon hvor de har mange og attraktive jobber til mennesker som er villige til å flytte til kommunen. Det er bredt spekter av jobber ledige, og kommunen trenger engasjerte mennesker som er klare for nye utfordringer. Dette omfatter også oppgaver innenfor strategisk arbeid, ingeniører og andre stillinger som krever høyere utdanning. Her finnes interessante jobber for hele familien.

Hammerfest kommune har full barnehagedekning og bruker mye ressurser på skolerehabilitering. Vi kan nå tilby skolebygg som er blant de beste i landet, og dette er gjerne viktig for familier med barn i skolepliktig alder. Vi har egen ungdomsklubb og en aktiv kulturskole med et bredt tilbud for barn og unge. I tillegg satser vi aktivt på å utvikle kulturtilbudet.

Det nye kulturhuset, Arktisk Kultursenter (AKS) tilbyr konserter, teater og revy, dans og kino, samt en utendørs scene. I tillegg arrangeres det flere utendørsarrangementer og festivaler gjennom året.

Fritidstilbudet er variert med over 100 lag og foreninger.

Naturen innbyr til aktivt friluftsliv både sommer og vinter med merkede turstier, alpinanlegg og lysløype. Dette gjør Hammerfest til en av de mest interessante stedene i Nord-Norge.

Du finner ledige jobber i Hammerfest kommune på: www.jobbnorge.no

Hammerfest er sammen med Vardø Nord-Norges eldste by og fikk byrettigheter 17. juli 1789. Bosettingen tok til allerede i årene mellom 1250 og 1350, men det er funnet spor etter mennesker ennå lengre tilbake i tid.

Til tross for orkaner og bybranner har byen gang på gang reist seg som en fugl Fønix. Det sies at Hammerfest har sjel, og at det er en plass det er lett å bli glad i. Kommunen består av sentrumsområdene som omkranser havna, og av spennende og livskraftige bygder som Forsøl, Hønseby, Akkarfjord, Kårhamn og Sandøybotn.

Fiske, fiskeindustri og oppdrett er viktige primærnæringer for oss, men gjennom Snøhvitprosjektet på Melkøya er petroleumsvirksomheten for alvor kommet til Hammerfest, Finnmark og Barentshavet. Dette medfører spennende kompetanse- arbeidsplasser, betydelige ringvirkninger og store utviklingsmuligheter. Ikke bare for Hammerfest, men for hele regionen.

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn, og et godt sted å bo.

Nett: www.hammerfest.kommune.no

Telefon: (+47) 78 40 20 00

E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no