Helse og oppvekstfag

Et helsevesen av høy kvalitet

Innbyggerne i Trøndelag stoler på sykehusene og gir dem toppscore. I tillegg til leger, sykepleiere og psykologer er det mange andre stillinger i sykehus.

– Først og fremst skal vi gi helsetjenester av høy kvalitet, og da trengs dyktige leger, sykepleiere, psykologer, ambulansearbeidere og annet helsepersonell. Men moderne sykehus driver ikke seg selv. Vi trenger mye annen kompetanse, som håndverkere, rådgivere, økonomer og ingeniører. Sykehus er på mange måter en verden av muligheter, forteller Svein H. Karlsen, informasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag.

Sykehus er mer enn fødetilbud, akuttfunksjon og operasjonsstuer. Det er også i aller høyeste grad en kompetansearbeidsplass. I Helse Nord-Trøndelag har 2750 ansatte sitt daglige virke ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid. Uansett funksjon, så arbeider alle med og for folks helse.

– Når folk skal rangere hva som er viktigst for dem i livet, så kommer trygghet for liv og helse aller øverst. Nettopp den tryggheten er det vår jobb å gi, sammen med helsearbeiderne i kommunene. Viktigere jobb finnes ikke, fastslår Karlsen. 

– Og målinger viser at pasientene liker jobben vi gjør. Faktisk så godt at vi ligger i landstoppen.

UTDANNING OG ARBEID PÅ SYKEHUS I TRØNDELAG

Å jobbe på et sykehus handler om tilby helsehjelp til mennesker i ulike situasjoner. Det handler om å redde liv i akutte situasjoner, å lindre plager til de med kroniske sykdommer, å gi trygge rammer for de som settes til verden, eller å utrede og behandle oppstått sykdom. 

Som ansatt ved sykehus er du en av dem som gir behandling, eller så er du en av dem som gjør behandlingen mulig.

Hvis du utdanner deg til jobb som helsepersonell, er det rimelig garantert at det vil bli behov for dine kunnskaper og din kompetanse i nær framtid. Beregninger viser at det vil bli stort behov for mange yrkesgrupper i helsevesenet i årene framover, kanskje spesielt leger og sykepleiere, men også andre høyskoleutdannede grupper.

I den nasjonale helse- og sykehusplanen spår regjeringen at det trengst 17.000 nye sykepleiere og 13.000 nye leger innen 2030.

– Dessverre kommer vi alltid til å ha behov for helsetjenester. Med stadig flere eldre vil behovet bare øke, sier Svein H. Karlsen som forteller at sykehusene i Nord-Trøndelag utfører 190.000 konsultasjoner og 11.000 operasjoner årlig.

UTVIKLINGSMULIGHETER

Alle sykehusene i Trøndelag gir også gode muligheter til ansatte som ønsker å spesialisere seg. Det er mulig for ansatte å gå videre med å ta mastergrad og doktorgrad samtidig med at man er ansatt i sykehuset. Det er også mange muligheter for spesialisering på avansert teknologisk utstyr i sykehus.

– Muligheten til å kombinere forskning på høyt nivå med å jobbe med pasienter, gjør arbeidsdagen ekstra spennende, sier klinikklege og gynekolog overlege ved Barn- og familieklinikken i Helse Nord-Trøndelag, Tina B. Eilertsen, som selv har tatt sin doktorgrad i samarbeid med spesialister ved Universitetssykehuset i Trondheim.

Karlsen mener det er viktig å holde kompetansen og kunnskapen oppdatert og på et høyt nivå, og forteller at de bruker mye tid på utviklingstilbud for ansatte.

– I tillegg utgjør motivasjon en viktig faktor for trivsel på jobben. Derfor bruker vi også ressurser på velferdstiltak. Målet vårt er å ha spennende og attraktive trønderske sykehus som skaper trygghet for liv og helse, og å tilby en spennende og utfordrende arbeidshverdag for våre ansatte, konkluderer informasjonssjefen.

Helse Nord-Trøndelag

* Består av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid. 

* Gir spesialisthelsetjenester til 140 000 innbyggere i 26 kommuner 

* Eies av Helse Midt-Norge, og har totalt 2 750 ansatte 

* Årlig driftsbudsjett utgjør 3 milliarder

Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusenes fire hovedoppgaver, og er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten

Kontaktinfo:
Helse Nord-Trøndelag HF Postboks 333, 7601 Levanger
Telefon: 74 09 80 00 / 74 21 54 00
E-post: postmottak@hnt.no
Nett: www.hnt.no