Høyere utdanning

Et (Inn)land av muligheter

Et stort og variert studietilbud, godt miljø og nærhet til natur- og kulturopplevelser gjør at stadig flere velger å studere ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Innlandet (HINN) har seks studiesteder; Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena.

– Noen tenker at et mindre studiested er en ulempe når du vurderer ulike høgskoler, men min erfaring er at dette er en stor fordel. På denne måten får hver enkelt student et tettere forhold til foreleserne, og det blir et fantastisk studiemiljø, sier Andrea som studerer Music Business på Rena.

– Studiestedene er heller ikke i storbyene, noe som gjør leieprisene mye rimeligere, legger hun til.

Nærhet

HINNs studiesteder ligger idyllisk til på Østlandet med natur på alle kanter. For Astrid, som tar Bachelor i folkehelse på Elverum, er det et friskt pust i studiehverdagen.

– Jeg er fornøyd med både utdanning, praksis og studiestedet. Både på grunn av selve skolen, det faglige, det sosiale og at det er relativt nærme fjellområder som Trysil, Femundsmarka og Rondane. Samtidig er det kun 90 minutter til Oslo, og 25 minutter til Hamar, forteller hun.

Fornøyde studenter

I flere år har HINN og studieretningene kommet godt ut på studiebarometeret til NOKUT som viser studentenes og de ansattes oppfatninger om studiekvalitet. Senest i år viste barometeret at Hamar har landets mest fornøyde grunnskolelærerstudenter.

Siri studerer landbruksteknikk på Blæstad som ligger rett utenfor Hamar. Her ligger alt til rette for god praktisk undervisning og utflukter i flotte omgivelser ved Mjøsa.

– I og med at det er et veldig lite studiested vet alle hvem alle er, og det tar ikke lang tid før studentene blir godt kjent. Mine medstudenter er hyggelige og veldig ålreite. De kan masse, og vi lærer av hverandre, forteller Siri.

Det samme kjennetegner miljøet på Evenstad, som ligger i hjertet av Østerdalen med ypperlig beliggenhet for skog- og utmarksstudier.

Matilde studerer animasjon og digital kunst på Hamar og beskriver miljøet som fantastisk.

– Et bra miljø er viktig for å holde på motivasjonen, sier hun og trekker samtidig fram at man får god oppfølging fra foreleserne.

Maurits fant sin perfekte studentby i Lillehammer:

– Alle jeg snakket med før jeg startet her hadde kun positive ting å si. De elsket stedet, de elsket studiemiljøet og de elsket alle aktivitetene man kunne være med på, og jeg må si meg helt enig! Lillehammer som studentby er fantastisk!

Gode praksismuligheter og samarbeid

Høgskolen og de ulike fagmiljøene samarbeider tett med næring- og samfunnsliv for å sikre praksisnær utdanning og at studentene tilegner seg attraktiv kompetanse for arbeidsgivere. Svært mange studier tilbyr praksis i en eller annen form.

– En svært stor fordel ved å være student ved HINN er at det tas inn svært kunnskapsrike eksterne forelesere for å belyse temaer innenfor det arbeidsmarkedet de enkelte studentene skal ut på senere, forklarer Andrea. – HINN har også et omfattende samarbeid med internasjonale studiesteder som gjør det mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.

– Med over 100 forskjellige studier er du nærmest garantert å finne en studieretning som passer deg og dine ønsker, samtidig som du får en utdannelse som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet, avslutter Andrea.

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

Virksomheten er lokalisert på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena. Høgskolen tilbyr over 100 forskjellige studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske Filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Du kan studere fag innen retningene:

- Film, TV og spill
- Helse, sosialfag og idrett
- Juss, psykologi og samfunnsfag
- Musikk, språk og litteratur
- Skole, barnehage og pedagogikk
- Økologi, landbruk og bioteknologi
- Økonomi, ledelse og innovasjon

Høgskolen i Innlandet
Telefon: (+47) 62 43 00 00
Telefon Opptakskontor:
(+47) 62 43 00 04
E-post: postmottak@inn.no
Nett: www.inn.no