Høyere utdanning

Ta lærerstudiene på Høgskolen i Østfold

Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Vil du arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ønsker du en sikker jobb og mulighet for lønnsvekst? Svarer du JA på dette er grunnskolelærerutdanningen midt i blinken for deg!

Hvorfor velge Høgskolen i Østfold?

Du får:

* Gode fagkunnskaper i de skolefagene du har i utdanningen.
* Kunnskap om hvordan du lærer fagene videre til elever.
* God oppfølging av dyktige faglærere. Flere av våre lærere har fått utmerkelser; regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
* Kunnskap om hvordan du skaper et godt læringsmiljø.
* Kunnskap om hvordan du ivaretar elever med ulike interesser og behov.

HiØ er en pioner på bruk av IKT i utdanningen. Hos oss får du den nyeste kunnskapen om digitale klasserom og digitale arbeidsformer. Vi er også blant landets fremste på fremmedspråk i lærerutdanningene – ønsker du fransk, spansk, tysk eller engelsk i utdanningen bør du absolutt velge oss!

Hvilken lærerutdanning bør du velge?

Vi tilbyr de fleste skolefagene i utdanningene våre.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7:
Dette studiet utdanner deg til lærer for elever i barneskolen. Utdanningen har fokus på begynneropplæring, klasseledelse og fag på barnetrinnet.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10:
Utdanningen har fokus på undervisningsfag og klasseledelse og passer derfor best for deg som ønsker å undervise på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Praksis og variert undervisning

Undervisningen foregår på studiested Halden. Det er både tradisjonelle forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og studieturer. Du får prøve deg som lærer i skolen gjennom hele studiet, første gang gjennom en ukes observasjonspraksis allerede etter èn måned. Det er totalt 23 uker praksis i studiet, fordelt på alle fem årene.

Studentliv

Du skal trives som student hos oss, også utenom studiene. Vi har et mangfold av studentstyrte lag og foreninger, studentkroer samt studentsamfunn ved begge studiestedene i Fredrikstad og Halden. Vi har over 400 moderne og rimelige studentboliger fordelt på enkelthybler til 16-manns-kollektiv.

- Jeg valgte grunnskolelærerutdanning 1-7 fordi jeg synes lærere har en veldig viktig rolle – å forme et barns framtid. Det er et stort ansvar, men samtidig svært interessant og givende. Jeg er veldig fornøyd med utdanningen og Høgskolen i Østfold. Vi studenter har god medvirkning i studiet og har blant annet fått påvirke innholdet i undervisningen. Det stilles også høye krav til meg som student, men det er bare positivt. Skal du bli en god lærer, må du gjøre en innsats, sier Julie B. Wiik, student ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.–7.
- Jeg vil absolutt anbefale Høgskolen i Østfold til andre. Studentmiljøet er godt i tillegg til at lærerne her er meget dyktige. Halden er også en idyllisk by, som i mine øyne er akkurat passe stor, sier Henrik Simonsen, student ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.–10.

Høgskolen i Østfold har over 7 000 studenter og har studiesteder i Halden og Fredrikstad.

Vi har over 100 studier innen følgende fagområder:

- Helse- og sosialfaglige utdanninger
- Ingeniørutdanninger
- IT-utdanninger
- Lærer- og pedagogiske utdanninger
- Samfunnsfag- og språkfagutdanninger
- Økonomi, administrasjon og ledelsesutdanninger
- Scenekunstutdanninger

Høgskolen i Østfold legger til rette for fleksible utdanningsløsninger med gode muligheter til å ta deler av studiet i utlandet.

Kontaktinfo:

Høgskolen i Østfold,
B R A veien 4, 1757 Halden

Telefon: (+47) 69 60 80 00
E-post: postmottak@hiof.no
Nett: www.hiof.no
Våre studier: hiof.no/studier

Følg oss på sosiale medier:
Facebook: /hiofnorge
Instagram: @hiofnorge
Twitter:@hiofnorge