Teknikk og Industriell produksjon

Holder liv i norske industritradisjoner

Over 110 år har gått siden et av Norges mest kjente industrieventyr først så dagens lys. I dag er Hydro et globalt aluminiumselskap med aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Fortsatt er størsteparten av aktivitet og produksjon knyttet til Norge, og på Hydro sitt verk i Sunndal treffer vi en ung ansatt som er med på å holde liv i disse stolte norske industritradisjonene.

Aluminiumproduksjonen i Sunndal startet allerede i 1954 og i dag er Hydro Sunndal metallverk Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Ferdigproduktene fra støperiene er legert pressbolt og støpelegeringer av høy kvalitet.

Jobber med elektrolyse

24 år gamle Iben Eirin Flønes fra Fræna jobber som operatør i elektrolysen, der aluminaen oppløses i en elektrolytisk prosess og blir til flytende aluminium. Den elektrolytiske prosessen skjer ved at sterk likestrøm føres mellom en negativ katode – selve ovnscellen – og positive anoder i hver av ovnscellene, som er plassert på rekke og rad i den enorme elektrolysehallen.

– Som prosessoperatør gjør jeg arbeid tilknyttet ovnene som produserer aluminium, forteller Iben.

– Anoder må byttes regelmessig, og så måler jeg både surhetsgrad og temperatur i ovnene og gjør justeringer ut ifra dette, slik at ovnscellene drives mest mulig effektivt, forteller Iben.

Døgnkontinuerlig produksjon

– Produksjonen drives døgnkontinuerlig og derfor jobbes det skift. Det er både dag-, ettermiddag- og nattskift i faste intervaller, i tillegg til helgeskift, forteller Iben, som ikke går lei av den grunn, tvert imot.

– Ønsket om skiftarbeid var en av hovedgrunnene til at jeg valgte å bli prosessoperatør. Jeg så for meg at jeg enten ville jobbe offshore eller i en
produksjonsbedrift som Hydro med drift døgnet rundt, året rundt, forklarer Iben.

– Arbeidsoppgavene kan bli rutinepreget, men vi prøver å være flinke til å rullere mellom oppgavene blant skiftmedlemmene. Slik blir det varierte dager, samtidig som alle blir kjent med alle deler av prosessen og kan steppe inn hvis det skulle være nødvendig, forteller hun.

Anbefaler kjemiprosess og Hydro

– Jeg kan helt klart anbefale å velge TIP på videregående og gjerne følge min retning og bli prosessoperatør. Kjemiprosessfaget er et stort område som åpner opp for mange muligheter.

Du kan for eksempel få lærlingplass innen olje og gass, aluminiumsproduksjon, farmasøytisk industri, bioteknologisk industri, eller meieri og næringsmiddelindustri, forteller Iben.

– Det gir trygghet å jobbe i Hydro. Det er en tradisjonsrik og solid bedrift som tar vare på de ansatte og satser på trivsel og godt miljø. Det er veldig viktig når du jobber så tett sammen som vi gjør, flere timer hver dag, flere uker i strekk. Vi som jobber på samme skift føler oss nesten som en liten familie til tider, så Hydro har i høyeste grad lykkes med å skape en god bedriftskultur, avslutter Iben.

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien.

Vi ønsker engasjerte lærlinger som kan være med å produsere fremtidens aluminiumprodukter. Våre mål er å skape et livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Vi trenger lærlinger som er nysgjerrige, lærevillige, engasjerte og selvstendige.

Hvilke fag vi tilbyr læreplass innenfor vil kunne variere noe fra år til år. Vi har blant annet lærefag innen:

* Automatiseringsfaget
* Kjemiprosessfaget
* Produksjonsteknikkfaget
* Bilfaget, tunge kjøretøy
* Yrkessjåførfaget
* Industrimekanikerfaget
* Anleggsmaskinmekanikerfaget
* Elektrikerfaget
* Energimontørfaget
* Laboratoriefaget
* Logistikkfaget

People Resourcing
HR Kompetansesenter Norge
E-post: rekruttering.norge@hydro.com
Nett: www.hydro.no/karriere