Teknikk og Industriell produksjon

Holder liv i norske industritradisjoner

Over 110 år har gått siden et av Norges mest kjente industrieventyr først så dagens lys. I dag er Hydro et globalt aluminiumselskap med aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Fortsatt er størsteparten av aktivitet og produksjon knyttet til Norge, og på Hydro sitt verk i Årdal treffer vi en lærling som er med på å holde liv i disse stolte norske industritradisjonene.

Hydro Årdal ligger i Årdal Kommune, innerst i Sognefjorden. Aluminiumsverket i Årdal startet opp i 1948, og i 1986 tok Hydro over driften. Verket består av karbonfabrikk, elektrolyseanlegg og støperi. Her produseres primæraluminium, valseblokker og støpelegeringer. I tillegg har Hydro senter for teknologiutvikling innen anodeproduksjon og elektrolyse lokalisert i Årdal. Karbonverket leverer anoder til alle de øvrige norske verkene til Hydro.

I gang med sitt andre fagbrev

21 år gamle Anders Kvåle Svåi fra Årdalstangen er lærling innen Bilfaget for tunge kjøretøy hos Hydro i Årdal.

– Kjøretøyverkstedet har ansvar for vedlikehold av produksjonskjøretøy ved Hydro i Årdal. Det er svært viktig med høy oppetid for disse kjøretøyene, for å opprettholde stabil drift i produksjonsanleggene, forteller Anders.

Men selv om Anders er lærling, betyr ikke det at han er fersk i gamet. – Jeg har allerede et fagbrev som industrimekaniker i boks, hvor jeg etter to år som lærling hos Hydro avla fagprøven våren 2017, forteller Anders.

– Jeg vurderte å gå videre på fagskole på maskinteknisk design etter at jeg tok det første fagbrevet. Så jeg tok det tidlig på våren, slik at jeg kunne søke på skole til høsten samme år. Men så tilbød Hydro meg mulighet for læreplass innen tunge kjøretøy på kjøretøyverkstedet, og da slo jeg til. Man står veldig sterkt med to fagbrev, samtidig som man er i jobb under utdanning, forklarer Anders.

Konsern og hjørnesteinsbedrift

– Mitt studievalg og fagbrev henger direkte sammen med at jeg ønsket å bli lærling og forhåpentligvis få jobb i Hydro. Mange tenker på Hydro som et stort konsern, men de enkelte avdelingene er i mange tilfeller både hjørnesteinsbedrifter og livsnerven i lokalsamfunnet, forteller Anders.

– Så det var en kombinasjon av interesse for faget og muligheter i lokalmiljøet. Jeg bor og er oppvokst i Årdal, har familie som jobber i Hydro og har alltid hatt et positivt inntrykk av bedriften. Derfor var det også naturlig  å gå teknikk og industriell produksjon og videre på industriteknologi på Årdal vgs før jeg søkte læreplass.

Anbefaler Hydro

– Å få ta to fagbrev er en tillitserklæring, og det er kjekt å oppleve at Hydro satser på deg. Hydro er en flott bedrift å være både lærling og ansatt i. Det er veldig godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, veldig god HMS og stort fokus på sikkerhet. Jeg er også veldig fornøyd med 5-skiftsordningen som arbeidet er organisert etter, der man får mye sammenhengende fri, avslutter Anders.

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien.

Vi ønsker engasjerte lærlinger som kan være med å produsere fremtidens aluminiumprodukter. Våre mål er å skape et livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Vi trenger lærlinger som er nysgjerrige, lærevillige, engasjerte og selvstendige.

Hvilke fag vi tilbyr læreplass innenfor vil kunne variere noe fra år til år. Vi har blant annet lærefag innen:

* Automatiseringsfaget
* Kjemiprosessfaget
* Produksjonsteknikkfaget
* Bilfaget, tunge kjøretøy
* Yrkessjåførfaget
* Industrimekanikerfaget
* Anleggsmaskinmekanikerfaget
* Elektrikerfaget
* Energimontørfaget
* Laboratoriefaget
* Logistikkfaget

People Resourcing
HR Kompetansesenter Norge
E-post: rekruttering.norge@hydro.com
Nett: www.hydro.no/karriere