Teknikk og Industriell produksjon

Holder liv i norske industritradisjoner

Over 110 år har gått siden et av Norges mest kjente industrieventyr først så dagens lys. I dag er Hydro et globalt aluminiumselskap med aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Fortsatt er størsteparten av aktivitet og produksjon knyttet til Norge, og på Hydro sitt verk på Holmestrand treffer vi en ung ansatt som er med på å holde liv i disse stolte norske industritradisjonene.

Hydros valseverk i Holmestrand lager valsede aluminiumsprodukter, som siden blir til alt fra bygningsplater til aluminiumsfolie. I tillegg drives det med avansert lakkeringsvirksomhet, hvor det levereres  valsede og lakkerte aluminiumbånd til bl.a. bygningsprodukter, matemballasje, flerlagsrør og telyskopper. Her er også to rotérovner, to omsmelteovner og et støperi som er et av de eldste og mest velprøvde for resirkulering av aluminium i Norge.

Et bredt fagfelt

20 år gamle Tor-Atle Hov fra Stokke avla nylig fagprøve og er nå fast ansatt som produksjonstekniker.

– Jeg gikk først Teknikk- og industriell produksjon og Vg2 Industriteknologi på Færder vgs før jeg begynte som lærling i Hydro, forteller Tor-Atle.

– Produksjonstekniker er et ganske bredt fagfelt med mange muligheter for jobb innen å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. På Hydro Holmestrand er du med på å smelte aluminiumen, bolte aluminiumen, mens jeg hovedsakelig jobber med skjæring av lakkert aluminium og klargjøring og betjening av maskinen i forhold til det, forteller Tor-Atle.

– På skolen lærer du deg de vanlige tingene, som for eksempel sveising, sliping og dreiing, mens hos Hydro lærte jeg mye nytt. Her fikk jeg ansvar. Jeg fikk innsyn i sammenhengene, lærte om maskinene og vedlikeholdet, og fikk håndtere problemer på egenhånd, mens jeg hele tiden fikk god støtte underveis fra min veileder.

Døgnkontinuerlig produksjon

– På verket er det døgnkontinuerlig drift. Derfor jobber de fleste her 5-skiftsordning. Det er både dag-, ettermiddag- og nattskift i faste intervaller, i tillegg til helgeskift, forteller Tor-Atle.

– Noe av det viktigste å ha kontroll på, både mens man er på ungdomsskolen og videregående er fravær, orden og oppførsel. Det er viktig å møte presist. Ved skiftarbeid vil du jobbe mye i kortere perioder, men til gjengjeld får du også mye fri.

Anbefaler Hydro

– Hydro er en bra bedrift både å være lærling og arbeidstaker hos. Det er en sosial bedrift som ser og bryr seg om de ansatte, med konkurranse- dyktig lønn, gode forsikringsordninger, fokus på HMS, og mulighet for videreutdanning og ytterligere sertifiseringer.

– At jeg ble ansatt kort tid etter å ha blitt ferdig med fagbrevet, viser at bedriften er villig til å satse på deg, dersom du gjør en innsats. Jeg kan helt klart anbefale Hydro, avslutter Tor Atle.

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien.

Vi ønsker engasjerte lærlinger som kan være med å produsere fremtidens aluminiumprodukter. Våre mål er å skape et livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Vi trenger lærlinger som er nysgjerrige, lærevillige, engasjerte og selvstendige.

Hvilke fag vi tilbyr læreplass innenfor vil kunne variere noe fra år til år. Vi har blant annet lærefag innen:

* Automatiseringsfaget
* Kjemiprosessfaget
* Produksjonsteknikkfaget
* Bilfaget, tunge kjøretøy
* Yrkessjåførfaget
* Industrimekanikerfaget
* Anleggsmaskinmekanikerfaget
* Elektrikerfaget
* Energimontørfaget
* Laboratoriefaget
* Logistikkfaget

People Resourcing
HR Kompetansesenter Norge
E-post: rekruttering.norge@hydro.com
Nett: www.hydro.no/karriere