Teknikk og Industriell produksjon

Sørger for renere hav

Dypt inne i en gigantisk fjellhall sørger lærlingene Sander Tjemsland (18) og Håkon Kvernstrøm (18) for renere strender og rent hav.

De to Kjemi og prosesslærlingene har tilbrakt ett år på Sentralrenseanlegg Nord – Jæren (SNJ), det største og mest avanserte renseanlegget i IVAR-regionen som tar imot avløpsvann fra kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal.

Renseanlegget er plassert i fjellhaller, mens slam-behandlingen, administrasjonsbygg og verksted er bygd utenfor fjellanlegget.

Håkon: – Jeg ble selv overrasket første gang jeg kom hit. Det er så vanvittig stort. Det er vel godt og vel 20 rensebasseng i bruk nå, og så skal jo anlegget utvides ytterligere.

Sander: – Og så går jo heisen 20 meter ned i tilegg, til pumpeanlegg og andre systemer.

PRAKTISK JOBB OG VARIERTE OPPGAVER

Håkon: – Det er varierte oppgaver som lærling. Hovedoppgaven er å passe på at det er drift på anlegget og at alt fungerer som det skal. Lærlingene rullerer selvfølgelig. Annenhver måned er tre-fire personer på et nytt område, slik at vi får lært og sett alt.

Sander: – Her ute er det en praktisk jobb, ikke bare data og teori. Så hvis du synes det er kjekt å gjøre ting med hendene av og til, men ikke har noe imot teori heller, så er Kjemi- og prosessfaget noe for deg. Og selvfølgelig også læretid og kanskje senere jobb hos IVAR. Det er også bra at det er fokus på begge deler, for da forstår du også sammenhenger mye bedre.

HVORFOR IVAR?

Håkon: – Jeg ville søke yrkesfag og kom frem til at det var Teknikk- og industriell produksjon (TIP) og kjemi- og prosessfaget som passet meg best. Jeg kjente noen som hadde vært på utplassering hos IVAR, så når tiden for min utplassering kom hadde jeg IVAR på førsteplass. Det var spennende å være her, så når lærlingperioden kom var jeg igjen klar på at jeg ville til IVAR. Det ordnet seg heldigvis.

Sander: – Jeg var også på utplassering før jeg søkte meg hit som lærling. Det som slo meg allerede den gang er at det virket faglig utfordrende, samtidig som det var et veldig sosialt og bra arbeidsmiljø. IVAR er jo en stor bedrift, men likevel flink til å se den enkelte og finne på ting som inkluderer alle. I løpet av læretiden har vi for eksempel vært med på Siddisløpet sammen med de andre ansatte. IVAR pleier også å ha arrangement i for eksempel Kongeparken, så det er en veldig sosial bedrift.

HVA BRINGER FREMTIDEN?

Håkon: – Jeg får se hvordan det blir når tiden kommer, men IVAR er helt klar en bedrift jeg ser en fremtid i.

Sander: – Jeg heller mot å gå videre på teknisk fagskole etter dette. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men jeg kan definitivt anbefale IVAR for både lærlinger og jobbsøkere.

IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige IVAR-tjenester.

IVAR eies av 13 kommuner i Jær-regionen med et samlet innbyggertall på over 300.000. Hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger og selskapet har i dag 250 ansatte.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i vår region øke med 100.000 de neste tjue åra. Dette må IVAR planlegge for. De ulike faggruppene som jobber i IVAR planlegger og gjennomfører utbygginger som sikrer hverdagen og framtiden for alle disse menneskene. For å få det til, trenger vi ingeniører og folk med variert utdanning innen tekniske fag. Men først og fremst trenger vi folk som er klare for en utfordring.

IVAR er en miljøbedrift i ordets egentlige betydning. De sørger for det mest grunnleggende miljøarbeidet i regionen. De tar imot alt husholdningsavfall og sørger for at det blir gjenvunnet, holder sjøen, strendene og vanndragene frie for utslipp, og ikke minst, sørger for at vår region har nok av sunt, godt og billig drikkevann.