Helse og oppvekstfag

Få nye impulser gjennom opphold i utlandet

I samarbeid med EUs program for utdanning, opplæring, ungdom  og idrett; Erasmus+ gir KomOpp deg muligheten til å få nye impulser, faglig utbytte og høste kulturelle erfaringer i utlandet under læretiden.

KomOpp har samarbeidspartnere i Irland, Danmark, Portugal og Hellas. Hvor du kan få tilbud om å jobbe avhenger av lærefag og antall søkere. De som har jobbet i utlandet gjennom Erasmus+ har lært mye nytt om seg selv, språk og kultur, og i tillegg har man fått nye venner. Våre samarbeidspartnere i de ulike landene organiserer bolig og arbeidssted.

Jobb på sykehjem i Portugal eller Kreta

19 år gamle Iselin Karlsen Fagerheim er lærling i helsearbeiderfaget i Lenvik kommune. Våren 2017 jobbet hun to måneder ved et sykehjem i Braga i Portugal etter å ha søkt KomOpp om å delta i programmet.

– Jeg har alltid hatt omsorg for andre mennesker, så  søke helsearbeiderfaget var et naturlig valg for meg å ta, forteller Iselin.

– Helt i starten av læretiden var det felles møte for alle lærlinger i Troms. Der ble det også informert om opplegget gjennom Erasmus+ som KomOpp tilbyr og at det gikk an å søke på dette. Jeg søkte og var en av fire som ble trukket ut til å reise til Portugal i to måneder.

– Vi var på jobb på sykhjemmet fra halv åtte til halv to, og fulgte i tillegg et språkkurs i portugisisk. Det var som å være lærling, vi fikk tett oppfølging og ble rettledet faglig hele veien, men med den ekstra fordelen at vi også ble mange erfaringer rikere i forhold til kulturelle forskjeller og likheter, arbeidsmetoder og kommunikasjon med andre mennesker, avslutter Iselin.

Ingrid Solvang er lærer og veileder ved Nord-Troms vgs og har fulgt noen av sine elever som har deltatt på programmet og jobbet på sykehjem på Kreta.

– Elevene har et stort faglig utbytte. Og siden både pasienter og kolleger snakker gresk får de en bred lærlingkurve når det kommer til kommunikasjon, forteller Ingrid.

– Man får en økende forståelse for at ting kan gjøres på en annen måte, og at fagfolk i andre land har gode metoder som vi kanskje kan ta med oss videre og ta i bruk i Norge og visa versa. I tillegg får man nye kulturelle impulser, og jeg ser at elevene ikke bare utvikler seg faglig, men også som mennesker, forteller Ingrid.

Dra til utlandet gjennom Komopp

Dersom du tenker å søke utveksling via Erasmus+ krever det to søknader, en til KomOpp og en til din arbeidsgiver.

- Helsearbeiderfaget kan søke til Portugal og Kreta.
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget kan søker til Portugal og Irland
- IKT-faget kan søke til Irland.
- Instusjonskokk kan søke til Portugal.
- KomOpp har også mulighet til å støtte veiledere/faglige ledere til å dra på utveksling/hospitering hos våre samarbeidspartnere i 1 uke.

For mer informasjon se www.komopp.no

KomOpp er Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms.

KomOpp jobber aktivt for å fremme og styrke fagopplæringen, det være seg i våre medlemsbedrifter og i sammen- henger hvor rekruttering av fagarbeider og utviklingen innen yrkesfagene er et tema.

Opplæringskontorets medlems- bedrifter er 23 av kommunene i fylket, Troms fylkeskommune med de fylkeskommunale virksomhetene og UNN. 

I tillegg er følgende bedrifter medlem i KomOpp:

- Bjørkli private barnehage
- Heimly barnehage
- BmShop i Sørreisa
- Skatt Nord
- Harstad kulturhus
- NAV Troms
- Mitra AS
- Bo og Bistand as
- Berg montessoriskole
- Jørns gate familiebarnehage
- Skånland vest
- Montar AS
- Statsbygg
- Norsk polarinstituttet
- Straumfjordnes skole
- Skjervøy ASVO
- Lyngsalpan vekst AS

Dette betyr at lærlinger og lære- kandidater som søker og får læreplass i offentlig sektor blir i stor grad gitt en felles opplæring, med lokale tilpassinger. Det er unikt på landsbasis at offentlig sektor står samlet på denne måten i et fylke.