Teknikk og Industriell produksjon

Holder flyene på vingene

Kristoffer Olsen og Thor Båtnes Pedersen er begge 20 år og første års lærlinger som flysystemmekanikere hos LT Tech. De er begge begeistret for fly og håper på gode og spennende jobber hos et av Nordens ledende luftfartsselskaper. 

LT Tech AS er den tekniske avdelingen til Lufttransport AS som er et av Nordens ledende luftfartsselskaper innen døgnkontinuerlige beredskapstjenester med fly og helikopter. LT Tech sørger for at fly og helikopter er luft- dyktige og at de til enhver tid er utstyrt i henhold til krav i forskrifter og kundekontrakter.

Fra motorsykkel til fly

– Jeg har hele livet vært interessert i fly. Ikke så mye i det å fly selv, men heller hvordan det hele fungerer, forklarer Thor. – Så valget var egentlig ganske enkelt, det falt ganske naturlig for meg å ville bli flysystemmekaniker.

Kristoffer på sin side kan fortelle at han alltid likte å skru på motorsykler da han var yngre.

– Du kan si at det er et lite stykke fra motor- sykler til fly, men du følger manualer på alt du gjør, og det grunnleggende er jo det samme, forklarer Kristoffer. – Jeg har alltid vært interessert i det tekniske, hvordan ting virker og fungerer sammen, og fly og helikopter er jo ekstra spennende å få jobbe med.

Et stort ansvar

Både Kristoffer og Thor gikk begge på Bardufoss Videregående skole som har egen flyfagavdeling.

– Det er et ganske krevende studium, med mye teori, enda mer praktisk arbeid, og  mange eksamener. Men så lenge man er motivert, vet at dette er det man vil, og har interesse for faget, så får man det til, forteller Kristoffer.

– I løpet av skoletiden var vi begge på utplassering på LT Tech ved to anledninger, så vi kjente til bedriften fra før og var ganske sikre på at det var her vi ville være lærlinger hvis anledningen bød seg, forteller Thor.

– Flysystemmekaniker er en mekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer. Dette kan være motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, enkle elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater, med mer, forklarer Kristoffer.

– Arbeidsdagen starter med at man får tildelt et område på flyet, for eksempel understellet eller vingene. Du har et ferdig sammensatt kontroll- og vedlikeholdsprogram som skal følges, hvor det er satt opp rutiner for akkurat hva som skal gjøres, forklarer Thor.

– Vi har et stort ansvar som flysystem- mekanikere. Det er viktig å være nøyaktig og utføre arbeidet både systematisk og samvittighetsfullt. Det handler om sikkerhet, forteller Kristoffer.

Gode fremtidsutsikter

– Å jobbe hos LT Tech kan virkelig anbefales. Her får du jobbe med vedlikehold på både fly og helikopter, og det er det ikke så mange andre bedrifter som har, sier Kristoffer.

– Jeg trives veldig godt hos LT Tech og håper å kunne fortsette her når jeg er ferdig utdannet. Det er gode fremtidsutsikter i bransjen og LT Tech er kjent for å ha ansatt dem som har vært lærlinger her tidligere de siste årene, avslutter Thor.

LT Tech AS er ansvarlig for at Lufttransportkonsernets fly og helikopter vedlikeholdes og oppdateres ihht krav i forskrifter og kundekontrakter.

Luftransports virksomhetsområder er:

- Luftambulanse; fly og helikopter
- Charter, frakt; fly og helikopter
- Mannskapsbytter med helikopter
- Ruteflyging med helikopter
- SAR - flyvning for Sysselmannen på Svalbard

LT Tech AS består av høyt kvalifiserte ingeniører, flyteknikere, fagarbeidere og annet teknisk og administrativt personell på hovedbasen i Tromsø og  og ved behov på basene rundt omkring i landet (Line baser).

Våre flyteknikere har EASA Part 66 sertifikat på de fly og helikopter som selskapet vedlikeholder til enhver tid, og er underlagt strenge krav til kompetanse og yrkesutøvelse. 

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke folk som mener de kan bidra i vår virksomhet. Kanskje du er en slik person? Ta kontakt – kanskje vi har en stilling å tilby?

Kontaktinfo:

LT Tech AS Flyplassveien 96, 9016 Tromsø
Telefon: (+47) 77 60 83 00
Nett: www.lttech.no