Naturbruk

En næring i fremtid!

Marine Harvest er kjent for å satse på unge mennesker som vil opp og frem i den stadig voksende oppdrettsnæringen. Det er derfor ikke så rart at vi finner den 17 år gamle TAF-eleven Tony Shyam Rajeswaran på Marine Harvest sitt nye settefiskanlegg i Steinsvik utenfor Volda.

Marine Harvest sitt anlegg i Steinsvik er et av Norges største settefiskanlegg med resirkulert vann og har kapasitet til å produsere 7,5 millioner settefisk i året. Her tilbringer den 17 år gamle TAF-eleven Tony Shyam Rajeswaran to dager i jobb hver uke, samtidig som han går på skole de øvrige dagene.

– Jeg valgte å bli TAF-elev og å ta fagbrev innen akvakultur, siden oppdrettsnæringen er en spennende og fremtidsrettet næring med en rivende utvikling, forteller Tony.

En unik ordning som gir unik kompetanse

TAF står for teknisk, allmennfaglig utdanning og er et 4-årig utdanningsløp som fører fram til fagbrev, samtidig som eleven får studiekompetanse med fordypning i matematikk, fysikk og kjemi. I tillegg får elever på TAF fire års jobberfaring.

– Fordelen med TAF er at en både får studiekompetanse i allmennfag og fagbrev, noe som passer meg veldig bra, forklarer Tony og utdyper: – Jeg hadde veldig lyst å sjekke ut arbeidslivet og gjerne ta fagbrev, men jeg er jo så ung at jeg ikke vet om det er dette jeg vil gjøre resten av livet. Som TAF-elev får du det beste fra to verdener, både arbeidserfaring og fagbrev, og studiekompetanse til å kunne studere videre.

– Du får en ettertraktet kompetanse, med både praktisk jobberfaring og teoretisk innsikt. Og fremtidige arbeidsgivere ser jo at du har lagt ned en ekstra innsats i utdanningsløpet ditt, og at du dermed er en person som både er strukturert og som vil opp og fram, resonnerer Tony.

Et av Norges mest moderne anlegg

– Vi begynner hver morgen klokken 07.00, så det er en fordel å være morgenfugl, ler Tony.

Settefiskanlegget i Steinsvik er et avansert teknologisk og topp moderne anlegg som benytter resirkulert vann.

– Det betyr at anlegget driftes miljøvennlig uten utslipp i fjorden, da alt vannet blir renset gjennom et system med både filter og bakteriekulturer og gjenbrukt. Dette er et av de mest moderne anleggene i sitt slag i Norge i dag, forklarer Tony.

– På anlegget har vi kapasitet til å produsere 7,5 millioner settefisk hvert år; vi har dem fra eggene klekkes til fiskene blir ca. 30 centimeter lange og 300 gram tunge «1-åringer», slik vi kaller dem. Da sendes de ut til de forskjellige oppdrettsanleggene og merdene ute på havet, forklarer Tony.

Anbefaler TAF og Marine Harvest

– Per i dag trives jeg veldig godt i Marine Harvest og kunne aldri drømt om å bytte jobb.Jeg har mange gode kollegaer som gjør det kjekt å jobbe her, forteller Tony. 

– Jeg kan godt tenke meg å bli driftsleder for et anlegg en dag. Og som TAF-elev har du alle muligheter åpne. Hvis du er villig til å gå 4 år på videregående og jobbe hardt, anbefaler jeg å gå TAF og satse på akvakultur, avslutter Tony.

Marine Harvest er Norges største sjømatprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Vi serverer 5,5 millioner porsjoner med laks verden rundt, hver eneste dag, året rundt. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12.700 ansatte, og omsatte i 2016 for 3.510 millioner EUR. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Vi søker folk med utdanning innen mange ulike fagområder som akvakultur, mekaniske fag, elektro, tekniske fag, administrasjon, og økonomi. Vi ønsker ansatte med gode holdninger, og satser derfor på våre lærlinger. Hvert år tar vi imot ca. 70 lærlinger. 

Marine Harvests visjon er å lede den blå revolusjonen. Selskapet ønsker å gå foran og utvikle morgendagens løsninger som sikrer økt verdiskaping langs hele kysten ved å produsere sunn og smakfull mat til en stadig økende befolkning.

Kontaktinfo:

Marine Harvest Norway AS,
Sandviksboder 77AB, 5035 Bergen
Telefon: 21 56 23 00
E-post: norway@marineharvest.no
Nett: www.marineharvest.no