Naturbruk

En næring med fremtid!

Marine Harvest er kjent for å satse på unge mennesker som vil opp og frem i den stadig voksende oppdrettsnæringen. 28 år gamle Even Flønes Skare fra Klæbu gikk fra å være trainee rett etter skolen, til å bli driftsleder på et settefiskanlegg etter kun et halvt år.

– Jeg studerte matvitenskap på NTNU, og det er jo ikke akkurat direkte linket til det å jobbe med settefisk, resonnerer Even, som i dag er driftsleder for Marine Harvest sitt settefiskanlegg i Salsbruket i Nærøy kommune.

Mange muligheter

– Mange av mine medstudenter har senere fått jobb i for eksempel Mattilsynet eller hos matprodusenter som Nortura, som jo kanskje er den opplagte retningen å gå med min type utdanning. Men jeg er da et eksempel på at det er mange veier inn til Marine Harvest, og som viser at Marine Harvest har behov for og setter pris på et mangfold av kompetanse blant sine medarbeidere, konkluderer Even.

– Tanken om en karriere innen oppdrettsnæringen dukket opp tidlig da jeg skrev bacheloroppgaven min som hadde fokus på laks og lakseoppdrett. Det var da det for alvor gikk opp for meg hvor mange muligheter det ligger i denne næringen. Det er en ung næring som har fremtiden foran seg og som er i stadig utvikling.

Fra trainee til driftsleder

Etter fullført mastergrad, så Even at Marine Harvest utlyste en trainee-stilling som han søkte på.

– I løpet av seks måneder som trainee fikk jeg reise rundt på alle typer anlegg og bli kjent med hele verdikjeden, fra rognstadiet til laksen var klar til å slaktes. Jeg var på et nytt anlegg hver eneste uke.

– Jeg trodde egentlig ikke jeg hadde noen stor sjanse til å få stillingen, for det var mange søkere. Men jeg var heldig og fikk den, og den har ledet videre til stillingen jeg har i dag, smiler den unge driftslederen.

Drifter anlegget 

I dag drifter han hele settefiskanlegget i Salsbruket.

– Her har jeg hovedansvaret for alt fra produksjonsplanlegging til oppfølging, økonomi og personalansvar, og for å drifte anlegget på best mulig måte, forteller Even.

– Salsbruket er et rent påvekstanlegg. Det betyr at vi ikke klekker fisken, men har to utsett i året av fisk vi mottar fra klekkeri. Vi får «0-åringene» slik vi kaller dem, når de er ca. 15 gram tunge tidlig i juni. Disse forer vi opp i ca. 3 måneder, til de har blitt ca. 100 gram stor smolt, og etter dette er de klare til å settes ut i merder på havet rundt månedsskiftet august/september. Etter dette har vi et utsett til, et kull med «1 åringer» som blir her over vinteren i 10 måneder, og som settes ut tidlig i mai måned, forklarer Even.

Anbefaler Marine Harvest

Even kan på det sterkeste anbefale en karriere innen oppdrettsnæringen og Marine Harvest.

– Jeg stortrives som driftsleder her på settefiskanlegget i Salsbruket. Marine Harvest er det største selskapet innen lakseoppdrett i verden. Det gir mange muligheter og selskapet er villig til å satse på dem som ønsker å gjøre en innsats. 

– Er du positiv, engasjert, ansvarsbevisst og kommer godt overens med mennesker, er det gode muligheter for deg i Marine Harvest, avslutter Even.

Marine Harvest er Norges største sjømatprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Vi serverer 5,5 millioner porsjoner med laks verden rundt, hver eneste dag, året rundt. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12.700 ansatte, og omsatte i 2016 for 3.510 millioner EUR. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Vi søker folk med utdanning innen mange ulike fagområder som akvakultur, mekaniske fag, elektro, tekniske fag, administrasjon, og økonomi. Vi ønsker ansatte med gode holdninger, og satser derfor på våre lærlinger. Hvert år tar vi imot ca. 70 lærlinger. 

Marine Harvests visjon er å lede den blå revolusjonen. Selskapet ønsker å gå foran og utvikle morgendagens løsninger som sikrer økt verdiskaping langs hele kysten ved å produsere sunn og smakfull mat til en stadig økende befolkning.

Kontaktinfo:
Marine Harvest Norway AS, Sandviksboder 77AB, 5035 Bergen
Telefon: 21 56 23 00
E-post: norway@marineharvest.no
Nett: www.marineharvest.no