Leve, bo og jobbe

Ønsker du deg fast jobb? Fullfør skolegangen!

Utdanning er viktig, men akkurat hva du velger å studere er ikke avgjørende. Døråpneren til arbeidslivet i Hordaland er at du fullfører videregående skole. 

Oljebransjen har de siste årene opplevd nedgangstider og lavere investeringer. Likevel har fylket vårt et variert arbeidsmarked og lav arbeidsledighet. NAV Hordaland ser en klar trend: Stadig flere arbeidsgivere er på jakt etter dem som har fagkunnskap, for eksempel sykepleiere og elektrikere.

Etter to år med negative forventninger har stemningen i næringslivet i Hordaland snudd, viser NAV Hordalands bedriftsundersøkelse  for 2017:

* De nærmere 1000 virksomhetene som deltok svarer at de forventer å ansette totalt 3250 nye medarbeidere i tiden som kommer. 

* Størst optimisme finner vi innen bygg og anlegg. 

* Blant de ti mest etterspurte yrkene finner vi tømrere, snekkere, rørleggere og betongarbeidere.

Har hjulpet over 500 ungdommer

NAV-rådgiverne Denise Umutoni og Amund Tveiten  jobber ved Ungdomsmottaket i NAV Hordaland. Dette er et tilbud for ungdom mellom 16 og 21 år med rett til videregående opplæring, som ikke går på skole eller er i jobb.

Siden 2011 har 556 ungdommer fått tilbud om hjelp ved Ungdomsmottaket.

– Det kommer alle typer ungdommer til oss. Det de har til felles er lysten til å finne noe de kan trives med, og ønsket om å finne sin plass i arbeidslivet. For oss er det motiverende å kunne være med å bidra til at de får prøve seg, og får mulighet til å vise seg frem i en bedrift, sier Denise.

– På Ungdomsmottaket oppfordrer vi alle til å fullføre videregående opplæring, enten på skole eller i lære. Flertallet av ungdommene som kommer til Ungdomsmottaket begynner på skole igjen, eller de får hjelp til å finne en læreplass. Noen er helt bestemt på at de ikke vil tilbake til skolen. Da forsøker vi å hjelpe dem med å finne en jobb, forteller Amund.

Rådgivernes beste tips hvis du ønsker jobb

Denise og Amund har mange gode råd til ungdommer som ønsker jobb eller læreplass. Det viktigste rådet er kanskje dette: Vær frimodig, og oppsøk bedrifter! 

1) Snakk med venner og bekjente. Fortell dem at du har lyst på jobb og forhør deg om steder du kan søke.

2) Gå gjerne innom og snakk med arbeidsgivere. For unge arbeidssøkere er vår erfaring at dette møtet ofte kan være vel så viktig som tidligere arbeidserfaring.

3) Slett ikke alle stillinger lyses ut på nav.no eller finn.no. Det kan derfor være lurt å gå innom og snakke med bedrifter selv om de ikke har utlyst noen stilling.

4) Skriv en søknad om hvorfor du vil ha jobben og hva du kan bidra med i bedriften. Legg gjerne ved CV og vitnemål.

5) Følg opp søknaden din ved å ringe eller stikke innom. Arbeidsgivere liker ofte ungdom som tar initiativ.

6) Vær åpen for ulike jobber. En sommerjobb eller deltidsjobb er første steg på veien. Drømmejobben får du etterhvert som du har skaffet deg mer arbeidserfaring.

7) Vær tålmodig og ikke gi opp. Det er vanlig å søke en del jobber før man får napp.

NAV Jobblyst på Facebook er en god side om du ønsker flere jobbsøkertips

NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i Norge. Vi forvalter en tredjedel av statsbudsjettet og 2,8 millioner nordmenn mottar tjenester fra NAV hvert  år. 

NAV har egne jobbspesialister for ungdom som trenger ekstra oppfølging. De kan blant annet bistå med å finne arbeidssted og hjelper deg ute på arbeidsplassen, eller tilrettelegge hjelpemidler for deg med helseutfordringer.

Hundretusenvis av nordmenn i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom og uførhet, eller trenger hjelp av NAV for å fungere i jobb. Gjennom vår innsats får flere av oss mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og er sikret inntekt.

NAV Hordaland
C. Sundts gate 29, 5004 Bergen
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.hordaland@nav.no
Nett: www.nav.no/Hordaland