Naturbruk

Dyrk interessene dine

Ved Øksnevad videregående skole kan du blant annet bli agronom, anleggsgartner, naturforvalter eller hesteoppdretter. Du kan også ta satse på videre studier og høyere utdanning.

Vi traff de 17 år gamle elevene Heidi, Victoria og Hanne Kristin på Øksnevad videregående skole. Heidi går anleggsgartner, Victoria går på landbruk, mens Hanne Kristin studerer hestefag.

Hvorfor valgte dere øksnevad vgs?

Heidi: Jeg var egentlig veldig usikker på hva jeg vil bli, men på Øksnevad vgs har vi heldigvis mulighet til å si «Ja, takk, begge deler.» Jeg valgte derfor en yrkesspesialiserende retning. Jeg tenker å ta fagbrev som anleggsgartner, men er åpen for å gå påbygg for å få allmenn studiekompetanse etterpå.

Victoria: Mitt mål er å bli veterinær. Jeg tenkte at å gå landbruk med påbygg for å få allmenn studiekompetanse ville danne et fint grunnlag.

Hanne Kristin: Å drive med hest har alltid vært min drøm. Jeg så på det å begynne på Øksnevad  vgs som en stor mulighet til å få studere det jeg elsker, og har bevisst styrt meg inn mot denne skolen og denne studieretningen.

Hvordan er det å være elev her?

Heidi: Jeg liker at det er mye praktisk og mye utetid. På min retning er det mye legging av belegningsstein, plenklipping, planting av blomster, og vedlikehold av hele anleggsområdet. Det er små klasser, så det blir et ganske sammensveiset miljø.

Victoria: Jeg har alltid vært glad i dyr, så alle dyrene på skolen er et stort pluss. Min tanke bak å studere landbruk først, fremfor å gå studiespesialiserende direkte, var å få mer praktisk erfaring. Man blir heller ikke så skolelei som man kanskje kunne blitt, dersom hverdagen bare hadde bestått av å sitte inne og lese.

Hanne Kristin: Skolen tilpasser opplæringen og legger den veldig opp til det nivået du er på. Så du behøver ikke å ha noen erfaring med hest i det hele tatt når du begynner. Hester er dyr med egne meninger, men lærerne er veldig flinke, og du får prøve deg på både «enkle» og mer «vanskelige» hester.

Hva er planen videre?

Heidi: Jeg tenker å ta fagbrev, og så vil fremtiden vise hva jeg gjør videre. Det er fremdeles god tid til å bestemme seg.

Victoria: Hovedtanken min er å få en god utdanning der jeg kan komme meg litt ut, og som åpner flere dører til å få arbeid utover å praktisere som veterinær, for eksempel innenfor Mattilsynet.

Hanne Kristin: Det finnes mange muligheter for å jobbe med hest i Norge, og enda flere muligheter i utlandet. Du kan spesialisere deg til å bli trener, kusk, hovslager, veterinær, fysioterapeut eller tannlege for hest.

Øksnevad vgs har et bredt studietilbud innen naturbruk og anleggsfag. Velger du Øksnevad vgs, kan du blant annet bli anleggsgartner, agronom, naturforvalter eller hesteoppdretter. Ved å kombinere teori, praktisk arbeid og lærlingeplass får du en solid yrkesutdannelse. Etter 2 år på yrkesfag kan du gå ut i lære eller ta et 3.år som gir generell studiekompetanse (Vg3 Naturbruk), og i tillegg velge fag som inngår i spesiell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mange muligheter til videre studier.

Øksnevad vgs har også en egen avdeling for tilrettelagt opplæring.

Skolen driver en stor gård som brukes aktivt i opplæringen. I tillegg har vi en flott ridehall for hestefag og gode lokaler for anleggsgartnerne. Vi har også et flott «anleggsbygg» der opplæringen innen anleggsfag foregår. Vi er stolte av å kunne tilby god opplæring innen disse fagområdene. Friluftsaktiviteter som fiske etter laks i Figgjoelva og kanopadling er og aktiviteter skolen bruker i undervisningen.

Øksnevad vgs ligger på Øksnevad i Klepp kommune, 10 minutter fra Sandnes sentrum. Det er gode buss- og togforbindelser til Stavanger, Sandnes og Jæren.

Øksnevad videregående skole,
Jærvegen 990, 4352  Kleppe

Telefon: (+47) 51 92 18 00
E-post: oksnevad-vgs@skole.rogfk.no
Nett: www.oksnevad.vgs.no