Bygg- og anleggsteknikk

Bli en rørlegger! Vi hjelper deg på vei!

ORiN er et rørfaglig opplæringskontor som ble stiftet i 2005. Sentralt i utdanningen hos ORiN står Rørentreprenørene Norges e-læringsprogram, samt tett oppfølging av lærlingene.

ORiN har lærlinger i Nordland, Troms og Finnmark.

I et samarbeid og samspill mellom tre parter – bestående av faglig leder i bedrift, faglig leder i ORiN og den enkelte lærling – skal du som lærling sikres god oppfølging og støtte i hele læretiden frem til svenneprøve. 

Alle lærlinger i ORiN får tilgang til et dataverktøy som et aktivt hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. Aktiv bruk av dataverktøyet vil bidra til å holde fokus på opplæringen underveis i læretiden. Etter læretidens utløp vil dataverktøyet være en god dokumentasjon på den opplæringen du har fått.

Du kan søke om læreplass til våre bedrifter ved å sende en søknad til oss i ORiN og legge ved kopi av kompetansebevis/vitnemål eller karakterutskrift. Søknad sendes på e-post til: merete.larsen@orin.no

Hvis du har ting du ønsker å ta opp i forbindelse med det å være lærling/lærebedrift, kan du gjerne ta kontakt på telefon: 415 14 240 eller e-post: merete.larsen@orin.no