Service og samferdsel

Bli en del av verdikjeden

Opplæringskontoret for Service og Samferdsel er eid av over 50 aktive bedrifter som står klare til å ta imot motiverte ungdommer. Læretid i bedrift er normalt to år. For å bli lærling må du som hovedregel ha gjennomført Vg2 Transport og Logistikk, eller Salg, Service og Sikkerhet.

OM YRKESSJÅFØRFAGET

Yrkessjåføren jobber med person- eller godstransport. Som bedriftens ansikt utad er sjåføren en av de viktigste personene for virksomheten. Fagutdanning i yrkessjåførfaget gir førerkort til vogntog/semitrailer eller buss. Som lærling i yrkessjåførfaget vil du få grundig opplæring i trafikksikkerhet.

OM LOGISTIKKFAGET

Det mest vanlige arbeidstedet for Logistikkoperatører er på gods eller passasjerterminal og på lager. Arbeidsdagen til en logistikkoperatør består av mottak av gods, interntransport, sortering samt dokument og tollbehandling. Logistikkoperatøren må være serviceinnstilt og like å jobbe sammen med andre mennesker. Det er gode muligheter for karriereutvikling i logistikkfaget.

OM SALGSFAGET

Innen salg er det viktig med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. En må også kunne jobbe selvstendig. Vanlige arbeidsoppgaver for faget er å planlegge og gjennomføre salg og mersalg av bedriftens produkter, samt markedsføring, lønnsomhetsvurderinger, prisfastsetting og innkjøp. Salgsmedarbeidere må være serviceinnstilte og vennlige.

Kontaktinfo:

Opplæringskontoret for service og samferdsel i Hordaland
Telefon: +47 906 15 600
E-post: monika@transportvest.no
Nett: www.transportvest.no