Service og samferdsel

Bli en del av verdikjeden

Opplæringskontoret for service og samferdsel er eid av over 100 aktive bedrifter som står klare til å ta imot motiverte ungdommer. Læretid i bedrift er normalt to år. For å bli lærling må du som hovedregel ha gjennomført Vg2 transport og logistikk, mens Gjenvinningsfaget har tre års læretid i bedrift og inntakskrav om bestått Vg1 TIP.

OM YRKESSJÅFØRFAGET

Yrkessjåføren jobber med person- eller gods- transport. Som bedriftens ansikt utad er sjåføren en av de viktigste personene for virksomheten. Fagutdanning i yrkessjåførfaget gir førerkort til vogntog/semitrailer eller buss. Som lærling i yrkessjåførfaget vil du få grundig opplæring i trafikksikkerhet.

OM LOGISTIKKFAGET

Det mest vanlige arbeidstedet for Logistikkoperatører er på gods eller passasjerterminar og på lager. Arbeidsdagen til en logistikkoperatør består av mottak av gods, interntransport, sortering samt dokument og tollbehandling. Logistikkoperatøren må være serviceinnstilt og like å jobbe sammen med andre mennesker. Det er gode muligheter for karriereutvikling i logistikkfaget.

OM GJENVINNINGSFAGET

Gjenvinningsoperatører har ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Vanlige arbeidsoppgaver for faget er behandling og sortering av avfall på en sikker måte og håndtering av maskinelt utstyr som brukes i produksjonen. Gjenvinningsoperatøren må like å jobbe praktisk og være interessert i miljøet. Du bør like logistikk og være opptatt av å finne gode løsninger.

Opplæringskontoret for service og samferdsel

Telefon:+4722257503 / 90477288
E-post: post@oltf.no
Nett: www.logistikkfag.no