Høyere utdanning

Vil du beskytte landets sikkerhet?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobber for å beskytte Norges borgere mot blant annet terror, spionasje og masseødeleggesesvåpen. En jobb kun for James Bond eller Jason Bourne-typer? Vi tok en prat med to ansatte. 

Maria og Thomas jobber begge i PST. Thomas er politioverbetjent, mens Maria er senior- konsulent innen IKT. Av sikkerhetsgrunner er både etternavnet og alderen deres hemmelig i dette intervjuet.

Fra Oslo-politiet til PST

– Jeg har min utdanning fra Politihøgskolen og før jeg begynte i PST jobbet jeg som politi i Oslo hvor jeg blant annet fikk erfaring fra ordenstjeneste, etterforskning og forebygging, forteller Thomas

– I 2006 så jeg at det var en ledig stilling i PST som passet veldig godt til min bakgrunn og erfaring. Jeg er veldig glad i dag for at jeg tok sjansen og søkte!

Behov for mangfoldig kompetanse

PST ser ikke bare etter folk med bakgrunn som politi, men har behov for medarbeidere med bakgrunn innen mange fagfelt som samfunnsvitenskap, rettsvitenskap og jus, økonomi, IT, ingeniørfag, språk, historie,  psykologi  og  religion. PST er en populær arbeidsplass og felles for de fleste stillinger er et krav om høyere utdanning på bachelor eller masternivå.

Maria har en variert bakgrunn som både utdannet barnepleier og NLP Coach, og innen prosjektledelse og IT. Nå har hun vært i PST siden 2015.

– Jeg jobber på IKT Servicedesken til PST og sørger for en strømløs informasjonsflyt. Hovedoppgavene består i å registrere og løse henvendelser fra brukere på både e-post, telefon og ved fysisk oppmøte, i tillegg til brukeradministrasjon, feilsøking og rigging av utstyr. PST er en stor organisasjon og alle hjul må fungere optimalt, forteller Maria.

Forebygger radikalisering

– I PST arbeider jeg nå med forebygging og forebyggende tiltak mot radikalisering og voldelig  ekstremisme,  forteller  Thomas.

– For at Norge skal lykkes i dette arbeidet, må PST samarbeide og samhandle med andre aktører i samfunnet. Det handler blant annet om å bevisstgjøre og gjøre andre aktører som lokalt politi og kommunalt ansatte best mulig i stand til å avdekke og håndtere radikalisering og voldelig ekstremisme på et så tidlig stadium som mulig.

Det handler om mennesker

– Jeg har et brennende engasjement for mennesker og vet at noen ganger krever det bare litt positiv rettledning for å få til positiv endring, forteller Thomas.

– At du er empatisk og har lett for å komme i kontakt med andre mennesker, er derfor en viktig egenskap når du jobber i PST. Andre positive egenskaper er at du har godt humør, er initiativrik og handlekraftig.

Også i Maria sin jobb er samhandling med mennesker et viktig moment.

– Det er menneskers sikkerhet vi skal ivareta og da er det også viktig å være glad i mennesker. Vi er daglig i kontakt med mange, enten på telefon eller ansikt til ansikt. Da bør du være en sosial og forståelsesfull person, mener Maria.

Samhold og godt miljø

Både Thomas og Maria er enige i at PST er en unik arbeidsplass.

– Det er et sterkt samhold, stor takhøyde for humor og veldig hyggelige og behjelpelige kolleger, mener Maria.

– Det er også gode muligheter for karriereutvikling.

– I PST jobber vi med nasjonens sikkerhet. Det er en viktig samfunnsoppgave. Dette innebærer også spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Sammen med de dyktige og hyggelige menneskene som jobber i PST, har du dermed en oppskrift på en god arbeidsplass, avslutter Thomas.

Politiets Sikkerhetstjeneste sine hovedoppgaver er å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Dette gjør vi gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Blant annet samler vi inn informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning.

Vi trenger alt fra politiutdannede til medarbeidere med utdanning innen for eksempel samfunnsvitenskap, rettsvitenskap og jus, økonomi, IT, ingeniørfag, språk, historie, psykologi og religion. Det er ingen fysiske opptakskrav for å bli ansatt i PST, med enkelte unntak. Alle som ansettes i PST må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon i henhold til sikkerhetsloven, samt ha plettfri vandel.