Bygg- og anleggsteknikk

Utdanner «Ekta vare»

Risa har bestemt seg for å være pådrivere i arbeidet med å gjøre anleggsbransjen attraktiv for unge som skal velge yrke. Derfor er også nesten 10 prosent av arbeidsstyrken lærlinger. Det forplikter! På deres opplæringssenter på Eikeland gård får lærlinger erfare hva de vil si å være «Ekta vare» i beste Risa-ånd.

Ernst Mathias Hetland (18) og Markus Haugland (20) er begge lærlinger som henholdsvis maskinfører og i Vei og anleggsfaget, mens Susanne Serigstad (25) er nyutdannet sprengningsarbeider.

– Jeg har alltid vært interessert i å kjøre maskiner og jeg bestemte meg allerede i niende klasse for at jeg skulle bli maskinfører. Jeg hadde hørt mye godt om Risa sitt lærlingsopplegg og håpte egentlig allerede den gang å få læreplass her, forteller Ernst Mathias.

Markus er enig: – Alle på Jæren har hørt om Risa og vet at det er et fantasisk godt miljø med fine folk der. Som en av de største aktørene innen vei og anlegg var det også naturlig for meg å søke om læreplass her, forteller han.

En fleksibel bedrift

Susanne fikk oppleve Risa som en fleksibel bedrift som tilrettela læretiden og satte lærlingen i sentrum.

– Jeg er nå utdannet sprengningsarbeider etter å ha avlagt fagprøve i februar 2018. Siden jeg først skrev lærlingskontrakt har jeg blitt trebarnsmor og hatt tre permisjoner. Da har Risa vært veldig fleksible og stoppet læretiden i de periodene. Så det er en sosial bedrift som setter arbeidstakerne i fokus, hvor du kan få unger, uten at du må avbryte og starte utdannelsen din helt på nytt, forteller Susanne.

Eikeland gård

Eikeland gård på Heskestad er sentral i Risa sin strategi for læring og kompetanseutvikling. Her får lærlingene prøve seg på mange forskjellige oppgaver under trygge forhold.

– Når du er ute på oppdrag i læretiden, så er du på jobb. Da er det ikke rom for prøving og feiling eller å gjøre den samme tingen flere ganger. Da er man der for å få jobben gjort. Her på Eikeland gård får lærlingene anledning til å øve på det de selv ønsker. De får perfeksjonere det de er gode på og bli tryggere på det de ikke er fullt så gode på enda, forteller Vidar Skarås, opplæringsleder i Risa.

– Alle lærlingene skal innom Eikeland gård i rundt seks uker i løpet av læretiden. To og to lærlinger er som regel her samtidig over et par uker, og så roteres det. I tillegg avholdes det felles fagsamlinger her ute, forklarer Vidar.

Trener på å bli «Ekta vare»

– Eikeland gård er ganske unikt. Det er ingen andre bedrifter jeg vet om som har eget lærlingsenter der man får drive for seg selv og spesialisere seg på det man selv har lyst å bli bedre på, forteller Markus.

– Vi får trene i vårt eget tempo til å bli «Ekta vare». Hvis du ikke er så flink til planering så kan du bruke tiden på å mestre det perfekt. Læretiden hos Risa gir både i pose i sekk, forteller Ernst Mathias.

– Risa har mange muligheter for dem som vil videre og nå holder jeg på med kurs for å bli Skytebas. Jeg håper å få være hos Risa til jeg er gammel og grå, så lenge helsa holder. Det er en god bedrift med fokus på HMS og trivsel blant de ansatte, noe som allerede kommer til syne under læretiden, avslutter Susanne.

Risa tar inn lærlinger i følgende fag:
* Anleggmaskinfører
* Vei og anlegg
* Fjell og bergverk
* Anleggsmaskinmekaniker
* Bilfaget, tunge kjøretøy
* Tømrer
* IKT
* Kontor og administrasjon
* Anleggsgartner
* Yrkessjåfør

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører.

Vi har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Vår miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. Vi kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt.

Vi vet at et godt team leverer bedre enn om vi står alene. Derfor er vår visjon: «Å gjøre hverandre gode».

Våre verdier er: HMS, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd, åpenhet og ærlighet.

Risa AS er en del av R-gruppen. R-gruppen er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine tre datterselskaper: Risa, Risa Service og Bjørns Hage & anlegg, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har over 600 dyktige ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 1,7 milliarder kroner.

Kontaktinfo:

Risa AS
Telefon: (+47) 51 79 13 00
E-post: post@risa.no
Nett: www.risa.no