Bygg- og anleggsteknikk

Utdanner «Ekta vare»

Risa har bestemt seg for å være pådrivere i arbeidet med å gjøre anleggsbransjen attraktiv for unge som skal velge yrke. Derfor er også nesten 10 prosent av arbeidsstyrken lærlinger. Det forplikter! På deres nye opplæringssenter på Eikeland gård treffer vi to begeistrede lærlinger som er «Ekta vare» i beste Risa-ånd.

Thomas Haugland Vigre (19) fra Vigrestad og Philipp Kästner (20) fra Orre er begge andre års lærlinger innen anleggsteknikk som snart skal avlegge fagprøve.

– Jeg er på mange måter oppdratt til at hvis noe skulle fikses, så måtte man fikse det selv. Jeg er ganske nevenyttig og har hatt lyst til å jobbe med bygg og anlegg hele livet. Å fortsette å gå på skole eller jobbe på kontor kunne jeg aldri tenkt meg, forteller Philipp. 

– Jeg har arvet interessen for anleggsmaskiner fra både far og farfar. Allerede som liten unge sto jeg og så på når de var ute og kjørte maskiner, og nå er jeg klar til å gå i deres fotspor, forteller Thomas.

Eikeland gård

Eikeland gård på Heskestad er sentral i Risa sin strategi for læring og kompetanseutvikling. Her får lærlingene prøve seg på mange forskjellige oppgaver under trygge forhold.

– Når du er ute på oppdrag i læretiden, så er du på jobb. Da er det ikke rom for prøving og feiling eller å gjøre den samme tingen flere ganger. Da er man der for å få jobben gjort. Her på Eikeland gård får lærlingene anledning til å øve på det de selv ønsker. De får perfeksjonere det de er gode på og bli tryggere på det de ikke er fullt så gode på enda, forteller Vidar Skarås, opplæringsleder i Risa.

– Alle lærlingene skal innom Eikeland gård ni til ti uker i løpet av læretiden. Hovedtiden som tilbringes her vil være første året, slik at lærlingene får en trygg start før de i enda større grad skal ut på oppdrag andre året. To og to lærlinger er som regel her samtidig over et par uker, forklarer Vidar.

– I tillegg er det felles fagsamlinger for alle nye lærlinger hvert år i august, og i april for andre års lærlingene, forteller Vidar.

Håper på å bli «Ekta vare»

– Det er veldig fint å få være et sted hvor en får tid til å fokusere og øve på det som nettopp du har behov for. Til det er opplæringssenteret på Eikeland gård perfekt. Her er det en stor maskinpark og flere anleggsområder, forteller Philipp.

– Her ute får du en skikkelig intensiv uke, hvor vi starter klokken syv på morgenen og holder på til ca. 18.30 på kvelden, fra mandag til onsdag. På torsdag  holder vi på frem til klokken 12, og etter det er det langhelg, smiler Thomas.

– Alle i Rogaland kjenner til Risa, og det var mitt klare førstevalg, både når jeg skulle søke utplassering, læreplass og forhåpentligvis fast jobb etter bestått fagbrev, forteller Philipp.

– Jeg håper at vi gjennom tiden vår her har vist at vi er «Ekta vare», og at det er mulighet for å få fast jobb etter at vi har bestått fagprøven. For det er ingen tvil om at Risa er en av de aller beste bedriftene i landet å være ansatt hos, både som anleggsmaskinfører og i andre yrker, avslutter Thomas.

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører. 

Vi har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Vår miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. Vi kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt.

Vi vet at et godt team leverer bedre enn om vi står alene. Derfor er vår visjon: «Å gjøre hverandre gode».

Våre verdier er: HMS, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd, åpenhet og ærlighet.

Risa AS er en del av R-gruppen. R-gruppen er en av landets ledende entreprenørselskap som utfører oppdrag gjennom sine tre datterselskaper: Risa, Risa Service og Bjørns Hage & anlegg, som alle er spesialister innenfor hvert sitt felt. Konsernet har 550 dyktige ansatte og hadde i 2016 en omsetning på 1,75 milliarder kroner.

Kontaktinfo:

Risa AS
Telefon: (+47) 51 79 13 00
E-post: post@risa.no
Nett: www.risa.no