Høyere utdanning

Helt på vidda

Vil du studere ved den eneste høgskolen i verden hvor samisk er hovedspråket i undervisning, forskning og administrasjon? Vil du ha undervisning som vektlegger et urfolksperspektiv? Vil du oppholde deg i et levende samisk miljø?

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences tilbyr både enkeltemner og studieprogrammer (bachelor, master, PhD). Vi har vår hovedbase i Kautokeino/Guovdageaidnu, og har en allsamisk profil med studenter og ansatte fra hele det samiske området. De fleste studiene har nordsamisk som undervisningsspråk, men vi tilbyr også enkelte studier på norsk og på engelsk. Vi har begynnerkurs i nord-, sør- og lulesamisk. Flesteparten av våre studier er nettbaserte. Våre studier gir kompetanse for å arbeide både i og utenfor det samiske samfunnet.

Høgskolen har en bred internasjonal kontaktflate, blant annet via deltakelse i nettverkene The University of the Arctic (UArctic) og The World Indigenous Higher Education Consortium (WINHEC). Vår internasjonale kontaktflate gir god mulighet for studiereiser til og utveksling med utdanningsinstitusjoner i andre urfolksområder.

Enkeltemner spenner fra introduksjonsnivå til videreutdanning. Mange av dem kan også inngå i en bachelor- eller mastergrad.

Faglige hovedområder er:

Samisk språk og litteratur – fra nybegynnernivå til PhD

5-årige samiske lærerutdanninger og barnehage- lærerutdanning

Journalistikk bachelor og master

Duodji og design bachelor og master

Reindriftsstudier bachelor

Emner i samisk kultur og samfunn

Mer detaljert informasjon om enkeltemner og studieprogrammer finnes på www.samas.no

Mer detaljert informasjon om enkeltemner og studieprogrammer finnes på www.samas.no