Studieforberedende/studiespesialisering

Læring og vekst i et spenstig mangfold

Sola videregående skole er en passe stor kombinert videregående skole (ca. 750 elever) med utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Skolen har også landslinje for flyfag og egne tilbud for minoritetsspråklige elever.

På Sola vgs er vi svært opptatt av å skape gode relasjoner til elevene, og gi omsorg og støtte samtidig som det stilles krav. Trivsel og læring for den enkelte står i sentrum. Skolen ligger flott til med idrettshall og store utendørs idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.

Spennende og fargerikt miljø

På Sola videregående skole møter du et mangfold av elever og ansatte. Elevene våre kommer fra flere kommuner i Stavanger-regionen, fra alle landsdeler og fra store deler av verden i tillegg. Det gjør miljøet spennende, fargerikt og lærerikt. Skolen er kjent for høy grad av trivsel blant elever og ansatte, og for lærere som er tett på elevene.

Idrett og friluftsliv

Forholdene ligger svært godt til rette for alle elever som er idrettsinteressert, og ikke bare dem som velger idrettslinja. Her har toppidrettsfag som fotball og håndball de beste vilkår, sammen med breddeidrett og friluftsliv.

De flotte strendene i Sola kommune blir flittig brukt. I januar 2020 åpnes en sykkelvelodrom med internasjonale mål like ved siden av skolen. I den forbindelse satser Sola videregående skole på å bygge ut et landsdekkende tilbud for elever som ønsker å satse på banesykling i kombinasjon med videregående skole.

På Sola vgs kan du gå på flyfaglinja!

Sola vgs er én av fire skoler i landet som har landslinje for flyfag. Linja har 72 plasser fordelt på Vg2 og Vg3, og elevene kommer fra hele landet. Søkerne må ha fullført og bestått Vg1 elektrofag. I 2013 ble elevene på flyfaglinja på Sola de første i landet som fikk egen hangar på flyplassen for bygging av egne småfly.

Skoleåret 2019-20 får Sola vgs et stort, nytt og flott tilbygg, med klasserom, kontorarbeidsplasser, møterom og samtalerom. Her får skolen blant annet fem splitter nye og velutstyrte realfagsrom!

Sola VGS er en passe stor kombinert videregående skole (ca. 750 elever) med utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon. Du finner oss i fine omgivelser i Sola kommune i Rogaland. Skolen har et flott bygg som da det stod ferdig i 1985 mottok pris for sin arkitektur. Områdene rundt skolen er ideelle for en aktiv skolehverdag med Åsenhallen vegg i vegg, og uteområder med to kunstgressbaner, tre gressbaner, en grusbane, en ballbinge og friidrettsbane helt inntil skolen. Skolen ligger i kort avstand ifra Jærstrendene, ikke minst den vakre Solastranden, hvor elever drar på bølgesurfing og ekskursjoner.

Skolebygget er stort og åpent med rommelig kantine og trivelige fellesarealer hvor det er hyggelig å slå av en prat eller finne et rolig sted for å gjøre skolearbeid. Vi som er ansatt på skolen er opptatt av å gi god og utfordrende undervisning og veiledning til hver enkelt elev, og lage et felles skolemiljø som er både spennende og trygt.

Vår visjon er: ”Læring og vekst i et spenstig mangfold”

Sola Vgs
Adresse: Åsenvegen 78, 4050 Sola
Telefon: (+47) 51 71 84 00
E-post:
sola-vgs@skole.rogfk.no
Nett:
www.sola.vgs.no