Bygg- og anleggsteknikk

Levende og lærende

Stangeland Maskin AS er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag. 

Stangeland Maskin AS har en av landets beste maskin- og utstyrsparker. Men det viktigste i Stangeland er de rundt 700 ansatte. Vi satser på de ansattes utvikling, og har et godt læringsmiljø med egen Talentklasse og spennende kurs.

I tillegg til anleggstjenester tilbyr Stangeland Maskin profesjonelle tjenester innen følgende fagområder: Anleggsgartner, tipper og pukkverk, rivning og miljøsanering, fjellboring, utleie av maskiner og biler, vintervedlikehold, stikning og trykkprøving.

En lærende bedrift.

Vi er så heldige å ha 35 lærlinger i vår bedrift. Hos oss skal alltid 5 % av de ansatte være lærlinger. Lærlingene får utføre mye av det samme arbeidet som sine kollegaer med god veiledning. Det er viktig for oss å ha et skikkelig system for å ta vare på lærlingene våre.

Stangeland Maskin har godt samarbeid med de videregående skolene og spesielt Øksnevad vgs. Vi har også en partnerskapsavtale med Stavanger offshore tekniske skole (SOTS).

Espen Andre gleder seg hver dag.

Espen Andre Skipstad er lærling i Maskinførerfaget i Stangeland Maskin, og stortrives.

– Etter ungdomsskolen gikk jeg 1 år på bygg- og anleggsteknikk på Bryne vgs, så gikk jeg 1 år på anleggsteknikk på Øksnevad vgs, før jeg begynte som lærling, forteller Espen Andre.

Grunnene til at han trives så godt er at faget er interessant, han har gode kolleger og får være med på store og spennende prosjekter. Espen Andre liker å se fremgangen og resultatet på de ulike anlegga. Han liker også å jobbe sammen med så mange ulike fagfolk. I Stangeland får lærlingene lære ved å gjøre, og det passer Espen Andre godt. Målet og drømmen hans er å få fagbrev og fast jobb som maskinfører i Stangeland Maskin.

June liker å være i aktivitet.

June Ånestad drømte om å bli dyrlege. I løpet av to år på landbrukslinja på Øksnvead vgs forandret hun mening, og bestemte seg for å bli anleggsgartner.

– Det å være anleggsgartner er varierende og givende. Du er ute og ikke minst i aktivitet hver dag, forteller June. Hun skal ta fagprøven i anleggsgartnerfaget i år, og har allerede fått tilbud om fast jobb i Stangeland Maskin. June skryter av kollegene og gode systemer i firmaet.

– Jeg valgte Stangeland Maskin som læreplass fordi bedriften har et svært godt rykte, smiler June. Dette har hun nå erfart selv. I en så stor bedrift får du være med på mange ulike typer prosjekter, alt fra Eiganestunnelen til private hager. Som anleggsgartner ser du helt tydelig resultatet av det du gjør, både på grå og grønne prosjekter. Det liker June godt.

Sondre liker å arbeide.

Sondre Rødland har alltid likt å arbeide, helst ute. Gårdsarbeid og traktorkjøring er fritidssyslene hans. Nå er han lærling, første året, i Vei og anleggsfaget og stortrives i Stangeland Maskin. Vei og anleggsfaget er perfekt for den som liker å arbeide ute i frisk luft med varierte oppgaver, i følge Sondre.

– Det er så mange kjekke og flinke folk som jobber her. Noe som gjør dette til en svært god læreplass for meg, smiler Sondre. Han jobber på et stort veiprosjekt på Hove nå, og får være med på ulike arbeidsoppgaver. Sondre ser viktigheten av planlegging og struktur på jobbene.

– En ekstra god dag på jobben er en dag hvor ting har gått som planlagt, sammen med gode kolleger, sier Sondre. Drømmen er å jobbe som leder i Stangeland Maskin, men først må han gjøre ferdig læretiden og ta fagbrevet.

Stangeland Maskin er en sunn, sterk og handlekraftig entreprenørbedrift med snart 60 års erfaring. Vårt mål er å være ledende. For å få til det har vi fire viktige verdier som vi jobber etter: Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv.

Bedriften vår er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag:
- Anleggsmaskinfører
- Vei og anlegg
- Fjell og bergverk
- Anleggsmaskinreparatør
- Anleggsgartner
- Lakkerer
- Reparatør tunge kjøretøy
- Yrkessjåfør

I tillegg har vi flere andre yrker i bedriften vår med ulike krav til utdannelse og kompetanse.

Visjonen vår er å være Ledende.

Kontaktinfo:

Stangeland Maskin ved Joar Løland
Telefon: 975 52 885
E-post: joar.loland@tsmaskin.no
Nett: www.tsmaskin.no