Bygg- og anleggsteknikk

Levende og lærende

Stangeland Maskin AS er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag. 

Stangeland Maskin AS har en av landets beste maskin- og utstyrsparker. Men det viktigste i Stangeland er de 700 ansatte. Vi satser på de ansattes utvikling, og har et godt læringsmiljø med egen Talentklasse og spennende kurs. 

I tillegg til anleggstjenester tilbyr Stangeland Maskin profesjonelle tjenester innen følgende fagområder: Anleggsgartner, tipper og pukkverk, rivning og miljøsanering, fjellboring, utleie av maskiner og biler, vintervedlikehold, stikning og trykkprøving.

En Lærende bedrift.

Vi er så heldige å ha 35 lærlinger i vår bedrift. Lærlingene får utføre mye av det samme arbeidet som sine kollegaer med god veiledning. Det er viktig for oss å ha et skikkelig system for å ta vare på lærlingene våre.

Stangeland Maskin har godt samarbeid med de videregående skolene og spesielt Øksnevad vgs. Vi har også en partnerskapsavtale med Stavanger offshore tekniske skole (SOTS).

Per Henrik gleder seg hver dag.

Per Henrik Meling er lærling i Maskinførerfaget i Stangeland Maskin, og stortrives. Helt siden han var liten gutt har den store interessen og lidenskapen hans vært maskiner og alt som sviver. Det beste han visste var å være med faren på jobb, i gravemaskinen. Han kjente godt til Stangeland Maskin, og det var naturlig å søke læreplass her.

– Jeg gleder med til å gå må jobb hver dag, smiler Per Henrik. Vi er en god gjeng, og arbeidet er variert. Her får jeg jobbe både selvstendig og sammen med andre. Og jeg får være med på spennende prosjekter.

Målet til Per Henrik er å få fagbrev og fast jobb hos Stangeland Maskin.

Niclas liker å se resultatet.

– Jeg stortrives som lærling i Stangeland Maskin, det er gildt å komme på jobb, smiler Niclas Mellemstrand.

Etter å ha vært utplassert i bedriften da han gikk på Øksnevad vgs, ble han overbevist om at han ønsket å søke læreplass her. Noe han ikke har angret på. – Her blir du inkludert, får ansvar og firmaet bryr seg virkelig om at du lærer det du skal, forteller Niclas.

Niclas bestemte seg for å bli anleggsgartner etter å ha hatt sommerjobb i gartnerbransjen på Østlandet. Han har i tillegg en far som er anleggsgartner og en mor med grønne fingrer. – Det må være den beste jobben i denne bransjen, det er vi som avslutter jobbene og gjør den synlige og flotte avslutningen, fastslår han.

Niclas sitt mål er i første omgang å ta fagbrevet som anleggsgartner, og forhåpentligvis få fast jobb i Stangeland. – Hvis jeg får fast jobb i et så stort firma, er mulighetene mange, fastslår han.

Nicolai trives «jysla» godt.

Først gikk Nicolai Tjessem Øyen på Anleggsmaskinreparatør-linja, men så byttet han til Vei og anlegg.

– Du har flere muligheter med fagbrev i Vei og anlegg, både til å stige i gradene og til å jobbe med forskjellige ting, forklarer Nicolai. Han har nå jobbet i Eiganestunnelen i åtte måneder og stortrives i Stangeland. Her er det både gilde folk og varierte arbeidsoppgaver forklarer Nicolai.

Vei og anleggslærlingen kjente godt til Stangeland Maskin gjennom familiemedlemmer som jobber her, så valget av læreplass var lett for han. Målet nå er å klare fagprøven og forhåpentligvis få fast jobb i Stangeland.

– Det er så mye kjekkere å jobbe enn å gå på skole, fastslår Nicolai. Og i denne jobben ser du virkelig resultatene av det arbeidet du gjør. Bare se på Eiganestunnelen, her merker du fremgangen hver dag.

Stangeland Maskin AS er en sunn, sterk og handlekraftig entreprenørbedrift med snart 60 års erfaring. Vårt mål er å være ledende. For å få til det har vi fire viktige verdier som vi jobber etter: Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv.

Bedriften vår er godkjent opplæringsbedrift i åtte fag:
- Anleggsmaskinfører
- Vei og anlegg
- Fjell og bergverk
- Anleggsmaskinreparatør
- Anleggsgartner
- Lakkerer
- Reparatør tunge kjøretøy
- Yrkessjåfør

I tillegg har vi flere andre yrker i bedriften vår med ulike krav til utdannelse og kompetanse.

Visjonen vår er å være Ledende.

Kontaktinfo:

Stangeland Maskin ved Joar Løland
Telefon: 975 52 885
E-post: joar.loland@tsmaskin.no
Nett: www.tsmaskin.no