Helse og oppvekstfag

Kunne du tenke deg å bli tannhelsesekretær?

Tannhelsesekretær er en jobb med praktiske og rutinemessige gjøremål, hvor det kreves både nøyaktighet og kreativitet.

For å bli autorisert tannhelsesekretær må du ta en yrkesfaglig utdanning på tre år. Vg1 er helse- og sosialfag, Vg2 er helseservicefag og Vg3 er tannhelsesekretær. Etter endt utdanning vil du kunne gå rett ut i jobb som tannhelsesekretær. 

Som tannhelsesekretær bør du:
- være selvstendig
- ha evne til å jobbe i team
- være ansvarsbevisst
- være initiativrik

Som tannhelsesekretær kan du utføre en spennende og meningsfylt jobb på både offentlig eller private tannklinikker, eller i spesialistklinikker ved odontologiske fakultet på universitetene.

Vil jobbe med mennesker

Ved Breivika videregående skole møtte vi på tre elever på Vg2 helseservicefag, som vurderer å velge linjen for tannhelsesekretærer.

– Jeg vil gjerne jobbe med mennesker og arbeidsoppgavene virker variert og spennende, forteller Marie Olsen ved Breivika vgs. En av årsakene til at hun og venninene Hanne Langnes og Maria Kristiane Albrigtsen har valgt denne skolen er at de kan begynne rett i jobb når de er ferdig utdannet her. De ønsket en praktisk skole hvor de fikk utvikle sine egne ferdigheter. Jentene er aktive i fritiden med både fotball, trening og ekstra jobb og gleder seg til å ta fatt på sin egne yrkeskarrierer.

Variert arbeidshverdag

Ved Sør-Tromsøya tannklinikk traff vi på tannhelsesekretær Karin Figenschou som har lang erfaring i yrket. Hun stortrives med trivelige arbeidskollegaer og en interessant jobb. Gjennom mange år har hun opparbeidet seg masse rutine og kunnskap som gjør at hun kan utføre sin jobb på en god måte.

Her jobber også tannhelsesekretær Mariann Sørensen. Hun har også lang erfaring innen yrket og stortrives. Med glimt i øyet forteller hun om en arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver. Hun sitter i resepsjonen og tar timebestillinger fra pasienter, bestiller forbruksmateriell, fører regnskap og tar imot pasienter når de kommer til tannklinikken.

Mange muligheter

Tannhelsesekretæryrket kan være en vei til flere andre yrkesvalg. Internt tilbyr tannhelse- tjenesten kursing og videreutvikling. Med studiekompetanse har du mulighet til å bli tannpleier, tannlege og faglærer. Det er også mange spennende retninger innen tannhelseetaten.

Tannhelsetjenesten i Nord-Norge

Den offentlige tannhelsetjenesten drives av fylkeskommunene og samordner i tillegg offentlige og private tannhelsetjenester.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester til voksne pasienter.

Den offentlige tannhelsetjenesten  har en tannklinikk i nesten hver kommune og flere i de større byene.

I Nordland, Troms og Finnmark finnes tannhelsesekretær utdanningen på disse skolene:

- Bodø videregående skole i Bodø
- Hadsel videregående skole på Melbu
- Breivika videregående skole i Tromsø

Vil du vite mer? Les mer hos Tannhelsesekretærenes Forbund sine nettsider www.thsf.no

Søknadsfrist: 1. mars