Studieforberedende/studiespesialisering

Satser på elevene

Å bo på internat er et stort steg i retning av voksenlivet og selvstendighet, mener 17 år gamle Simon Handeland og Sofie Voster. På Tryggheim vidaregåande skule opplever de å bli sett for den de er, og å lykkes i et sterkt faglig miljø med et sosialt kristent fellesskap som ramme.

Tryggheim har et allsidig miljø der ca. halvparten går på Studiespesialisering og resten på enten Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, og Helse- og oppvekstfag.

Fantastisk læringsmiljø

– Jeg hadde lyst å prøve noe helt nytt, forteller Simon som går Vg2 Elenergi.

– Det eneste jeg var helt sikker på var at jeg ville gjøre noe praktisk. Tre år med teoretiske studier fristet ikke noe særlig. Det jeg derimot hadde var en utforskertrang og et ønske om å lykkes med nye utfordringer, forteller Simon. Han legger ikke skjul på at gode lærere og lærlingsmiljø har hatt stor betydning for at han nå er klar til å bli lærling hos energiselskapet Lyse.

– Jeg hadde mer eller mindre ingen forhåndskunnskap om elektrofag i det hele tatt når jeg begynte. Men med et fantastisk klassemiljø og positive lærere som hjelper deg og vil at du skal lære så mye som mulig, så lå alt til rette for å lykkes, smiler Simon.

Alle dører står åpne

– Jeg har lyst å jobbe med barn og ungdom i fremtiden, så at jeg nå har gått Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag falt ganske naturlig for meg, forteller Sofie.

– Til neste år skal jeg gå Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, slik at jeg kan studere videre til å bli lærer. Det er også noe av det fine med Tryggheim. Selv om man velger å gå en av de yrkesretta linjene som tilbys, har du alltid mulighet til å få studiekompetanse også. Alle dører står dermed åpne for deg, forklarer Sofie.

Trygge rammer og unikt miljø

Både Sofie, som er fra Tau, nord for Stavanger, og Simon, som er fra Eiken i Vest-Agder, bor på internat.

– Jeg valgte Tryggheim nettopp fordi jeg hadde lyst å bo på internat. Det var også en del av det å ville oppleve noe helt nytt, og et første steg mot selvstendighet. Jeg kjente ingen når jeg begynte her, men det gikk overraskende fint. Jeg fikk venner første dagen, forteller Simon.

– Jeg valgte internat fordi jeg ville bli kjent med nye folk. Du får et utrolig stort nettverk, fellesskap og unikt miljø. Tryggheim var sånn sett en ideell løsning, da jeg bodde borte, men samtidig så nærme at jeg fint kunne reise hjem i helgene, forteller Sofie.

Aktiviteter og sosiale fellesskap

– Skolen legger stor vekt på at du skal få møte et aktivt kristent ungdomsmiljø. Mange av elevene er kristne, vi har en kristen ramme rundt hverdagen og det er andakt hver dag, men utover det er det ikke så stor forskjell fra andre skoler, mener Sofie.

– Det er ikke bare flinke lærere, men også gode miljøarbeidere på Tryggheim som organiserer forskjellige aktiviteter, for eksempel tur til Kjerag eller bading på de mange strendene i området, forteller Simon.

– Alle Vg1-elever reiser på leirskole til Tonstadli i fire dager på våren og da blir man enda bedre kjent på tvers av linjene. Tryggheim er også kjent for flere utenlandsturer. Både jeg og Simon var på skoletur i Israel i ti dager. Alternativt kan man dra på Europa-tur til Tyskland, Polen og Tsjekkia. I tillegg pleier noen Vg3-elever også å få tilbud om en utenlandstur, alt etter hvilken linje de går, avslutter Sofie.

Tryggheim vgs er en kristen friskole som tar opp elever fra hele landet. På Tryggheim møtes elevene i et allsidig miljø der ca. halvparten går på Studiespesialisering og resten på 3 forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, og Helse- og oppvekstfag.

Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband og har plass til 530 elever, hvorav internatplass til ca. 200.Omtrent 300 bor hjemme og reiser daglig til og fra skolen.

Internatene holder god standard. Ca. 90 % bor på enerom fordelt på skolens syv internat.

Skolen legger stor vekt på at du skal få møte et aktivt kristent ungdomsmiljø. I tillegg til daglige andakter i klassene, er det faste møter og samlinger om Guds ord. Elevene deltar som møteledere, pianister, forsangere m.m.

Tryggheim skular
Tryggheimvegen 13, 4365 Nærbø

Telefon: (+47) 51 79 80 00
E-post: post@tryggheim.no
Nett: www.tryggheim.no
Nett: www.nlmvgs.no