Høyere utdanning

Mulighet til å bety noe for andre mennesker

Øystein studerer for å bli prest, og trives kjempegodt med studentlivet midt i Oslo-gryta. Sigve skal også bli prest, men har allerede begynt å jobbe i kirken ved siden av studiene. Begge vektlegger at man i kirken får mulighet til å bety noe for andre mennesker, gi livet litt mer mening, og en smak av himmel.

Øystein studerer for å bli prest, og trives kjempegodt med studentlivet midt i Oslo-gryta.

– Dette er et studie hvor man blir veldig lett kjent med andre, og hvor folk er oppriktig interessert i hverandre. I tillegg er fagene veldig spennende, noe jeg ikke hadde trodd. Jeg trodde det skulle bli kjedelig, men med engasjerte lærere har jeg lært masse interessant!

Sigve skal også bli prest, men har allerede begynt å jobbe i kirken ved siden av studiene.

– Jeg jobber som kirketjener og underviser konfirmanter. De ekstra pengene kommer godt med.

Han liker godt å jobbe i kirken, og har allerede fått et inntrykk av hva hans fremtidige arbeidsdager vil fylles med.

– Det er en veldig fleksibel arbeidshverdag med muligheten til å teste ut mange ulike arbeidsoppgaver.

Variert kompetanse

Det finnes mange ulike kompetanser som kan passe fint inn i kirkejobber. Noen tror at man må være «super-kristen» for å jobbe i kirken, men det er ikke sant. Det finnes ulike måter å tro på, og i kirken finner du mange forskjellige typer tro.

– Gjennom studiene lærer man masse om den kristne troen, og man får gode muligheter til å tenke gjennom hva man tror på og hvorfor man tror som man tror. Ikke minst er det viktig å være åpen når man jobber i kirken, forteller Sigve.

I tillegg er kirken en arbeidsplass som handler mye om mennesker. Både Øystein og Sigve forteller at de er glad i å jobbe med mennesker:

– Jeg gleder meg til å bygge relasjoner med folk som går i kirken der jeg skal jobbe i, forteller Øystein.

– Og så er det en stor fordel å være nyskjerrig på både mennesker og fag, legger Sigve til.

Ekstremt meningsfylt hverdag

I kirken får man mulighet til å bety noe for andre mennesker. Som ansatt i kirken er du sammen med mennesker i alle aldre og forsøker å gi livet litt mer mening, og en smak av himmel.

– Man møter folk i veldig forskjellige livssituasjoner, alt fra gleden i et bryllup til sorgen i en begravelse, og det er noe av det jeg synes er spennende med jobben, forteller Øystein.

Sigve har allerede mye erfaring fra kirkejobbing, og setter stor pris den delen av jobben som handler om å hjelpe andre mennesker:

– Det er et privilegium å være en som folk kan støtte seg på, sier han.

Mange muligheter i kirken

Man må ikke være prest for å jobbe i kirken! I kirken kan man blant annet jobbe med barn og unge, man kan jobbe med musikk og man kan jobbe med å hjelpe folk i vanskelige livs-
situasjoner. Det som er likt for alle jobbene er at man har en arbeidsplass der mennesker og tro er helt sentrale. Både Sigve og Øystein trives godt og ser frem mot å starte sine karrierer i kirken.

– Det er det beste valget jeg har tatt, sier Sigve og smiler forventningsfullt.

De fleste nordmenn tilhører Den norske kirke, ca. 73 %, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes ca. 62 000 gudstjenester i over 1600 kirker i de 1215 menighetene.

Prester leder brylluper, gravferder og gudstjenester. De er viktige i lokalt menighetsarbeid og skriver og holder taler til inspirasjon for mennesker i ulike livssituasjoner. Prester har kontakt med mennesker i alle aldersgrupper og så godt som alle deler av samfunnet. Å være prest er et allsidig yrke som passer for de som vil formidle tro, håp og kjærlighet og ønsker å bruke mye av seg selv til beste for andre.

Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1 215 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn.

Tunsberg bispedømmeråd er et folkevalgt organ som ansetter og legger til rette for alle som jobber i kirken i Vestfold og Buskerud, og du må gjerne ta kontakt  dersom du lurer på noe, eller har lyst til å  prate med noen om muligheten for å  jobbe i kirken eller studere et fag som har med kirken å gjøre!

Tunsberg bispedømmeråd
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg.
Postadresse: Postboks 10 Kaldnes, 3119 Tønsberg
Telefon: (+47) 33 35 43 00
E-post: tunsberg.bdr@kirken.no
Nett: www.kirken.no/tunsberg