Naturbruk

En skole for hele mennesket

Friluft. Vakre omgivelser. Kompetanse. Disse tre ordene beskriver Tveit Vidaregåande Skule på helt riktig måte. Her er det mange livslange vennskap som dannes.

Tveit Vidaregåande Skule ble startet som en jordbruksskole i 1877, og drives nå av en stiftelse med ti kommuner i Ryfylke og på Haugalandet. Skolen blir drevet etter friskoleloven, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke seg til den idylliske skolen i Nedstrand i Rogaland.

Varierte dager

Skoledagene er et variert løp mellom teori og praksis. Elevene i Vg1 har for eksempel mandag formiddag fordypning i sitt yrkesfaglige valg, hvor de kan velge mellom hest, hund, eller landbruk/anleggsgartner. På tirsdag og torsdag ettermiddag foregår undervisningen i verkstedet, drivhuset, stall eller med arbeid med traktor, motorsag eller ryddesag. Resten av uken er det undervisning i matematikk, naturfag, norsk, engelsk og kroppsøving.

Flytuker og studieløp

Tveit Vidaregåande Skule har noe som kalles flytuker flere ganger gjennom året. I disse ukene legges den ordinære timeplanen bort, og elevene er mye mer ute i praksis. En av disse ukene er en traktoruke for årets nye elever hvor de skal få en skikkelig innføring i traktoren både som maskin, redskap og kjøretøy. Elevene på alle trinn har også praksisuker hvor de prøver seg i arbeidslivet innen noe de interesserer seg for.

Alle Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse, mens elevene som ønsker yrkestittel agronom må gå Vg2 Landbruk for så å gå videre til Vg3 Landbruk.

Et tilbud til hele mennesket

De fleste elevene bor på skolen. Det betyr at elevene ikke bare får et faglig tilbud i form av opplæring, men også trening i sosiale ferdigheter. Livet på internatet, matfellesskapet og aktivitetene gir en god ramme for personlig utvikling.

På Tveit Vidaregåande Skule samles det aktive og sunne ungdommer som har mange felles interesser, samtidig som de kommer fra mange forskjellige miljø. Her starter de med blanke ark og får vise hvem de vil være uten fokus på hvem de har vært. Skolens høyeste mål er å se hver enkelt elev og hjelpe dem til å nå sine mål.

Resultatet av dette er et fantastisk miljø blant elevene. Her er det mange livslange vennskap som dannes.

Elevene disponerer også ridehall, hundebane og tilgang til flotte turområder. Tveit Vidaregåande skule gir et tilbud til hele mennesket.

Tveit Vidaregåande Skule tilbyr utdanning innen studieretning Naturbruk. Skolen gir deg et godt faglig og praktisk grunnlag for arbeid i landbruket, anleggsgartnernæringen og i arbeid med hest og hund.

Alle våre Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse. På Tveit Vidaregåande Skule kan du altså både kvalifisere deg og få et svært godt grunnlag for høyere studier eller ta fagbrev som åpner for interessante stillinger hvor en kan kombinere interessen for natur med en yrkeskarriere.

Våre utdanningstilbud er følgende:
- Vg1 Naturbruk med fordypning innen hest, hund, anleggsgartner, eller landbruk
- Vg2 Heste- og hovslagerfaget (to år i lære for å oppnå fagbrev)
- Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggfag (to år i lære for å oppnå fagbrev)
- Vg2 Landbruk og gartnernæring
- Vg3 Naturbruk som gir generell studiekompetanse
- Vg3 Landbruk som gir yrkestittel agronom. 

Tveit Vidaregåande Skule – et godt grunnlag for høyere studier

Adresse: Hinderåvåg, 5560 Nedstrand
Telefon: 52 77 48 50
E-post: kontor@tveit.vgs.no
Nett: www.tveit.vgs.no