Naturbruk

En skole for hele mennesket

Kunnskap, motivasjon og utfoldelse. Tveit Vidaregåande Skule har eleven i fokus på vei mot fagbrev eller studiekompetanse.

Tveit Vidaregåande Skule ble startet som en jordbruksskole i 1877, og drives nå av en stiftelse med ti kommuner i Ryfylke og på Haugalandet. Skolen blir drevet etter friskoleloven, noe som betyr at elever fra hele landet kan søke seg til den idylliske skolen i Nedstrand i Rogaland..

Et tilbud til hele mennesket

De fleste elevene bor på skolen. Det betyr at elevene ikke bare får et faglig tilbud i form av opplæring, men også venner for livet og et første steg inn i voksenlivet. Livet på internatet, matfellesskapet og aktivitetene gir en god ramme for personlig utvikling. På Tveit Vidaregåande Skule samles aktive og sunne ungdommer som har mange felles interesser, samtidig som de kommer fra ulike miljøer. Her starter de med blanke ark og får vise hvem de vil være uten fokus på hvem de har vært. Skolens høyeste mål er å se hver enkelt elev og hjelpe dem til å nå sine mål.

Resultatet av dette er et fantastisk miljø blant elevene, hvor mange livslange vennskap dannes.

Elevene disponerer også ridebane, hundebane og tilgang til fantastiske turområder. Tveit Vidaregåande skule gir et tilbud til hele mennesket.

En unik vei til fagutdanning eller generell studiekompetanse

Tveit Vidaregåande Skule tilbyr et utdanningsløp som gir deg en solid fagutdanning eller generell studiekompetanse.

På Vg1 Naturbruk får du utfolde deg med både maskiner, husdyr, hund og hest, og lærer å mestre dette. Samtidig er det en spennende vei til å oppnå generell studiekompetanse for de som ønsker å studere videre. Elevene får være med på turer i frisk norsk natur.

I Vg2 Heste- og hovslagerfaget foregår skoledagene mye ute i stallen. Her lærer elevene om alt fra daglige rutiner, drift av stall, visitering, foring og trening av hester.

I Vg2 Anleggsgartner lærer du om planter og steinlegging, samt å planlegge, gjennomføre og vedlikeholde ulike anlegg. Du får også maskinførerkurs.

I Vg2 Landbruk og gartneri utdanner du deg videre mot yrkestittel agronom. Dette er et allsidig år hvor elevene kommer tettere innpå forskjellige yrker innen landbruket, samt får et innblikk i gartnernæringen.

Vg3 Landbruk er siste året for å fullføre en utdanning som gir deg yrkestittel agronom. Vg3  Naturbruk er et studieforberedende år som gir generell studiekompetanse, og åpner veien til høyere utdannelse og videre studier.

Tveit Vidaregåande Skule tilbyr utdanning innen studieretning Naturbruk. Skolen gir deg et godt faglig og praktisk grunnlag for arbeid i landbruket, anleggsgartnernæringen og i arbeid med hest og hund.

Alle våre Vg2-løp gir elevene mulighet til å velge Vg3 Naturbruk for å oppnå generell studiekompetanse. På Tveit Vidaregåande Skule kan du altså både kvalifisere deg til høyere studier eller ta fagbrev. Dette åpner for spennende stillinger hvor interessen for natur kan kombineres med en yrkeskarriere.

Våre utdanningstilbud er følgende:

* Vg1 Naturbruk med fordypning innen hest, hund, anleggsgartner, eller landbruk
* Vg2 Heste- og hovslagerfaget (to år i lære for å oppnå fagbrev)
* Vg2 Anleggsgartner (to år i lære for å oppnå fagbrev)
* Vg2 Landbruk og gartnernæring
* Vg3 Naturbruk som gir generell studiekompetanse
* Vg3 Landbruk som gir yrkestittel agronom

Tveit Vidaregåande Skule – en skole for hele mennesket

Adresse: Hinderåvåg, 5560 Nedstrand
Telefon: 52 77 48 50
E-post: kontor@tveit.vgs.no
Nett: www.tveit.vgs.no