Studieforberedende/studiespesialisering

Meistring i eit trygt og godt læringsmiljø

– Vil du vere elev og lære i eit godt læringsmiljø? Vil du vere trygg som menneske? Dersom du kan svare ja på desse to spørsmåla, så er Vestborg vidaregåande skule på Stranda på Sunnmøre eit veldig godt alternativ!

Vestborg er meir enn berre ein skule. Dei fleste av elevane våre bur på skulen, og internatlivet er noko for seg sjølv. Det kan være tryggare og betre å bu på internat enn å bu på hybel. Måltida servert i matsalen, og tilsynspersonale er i miljøet óg etter skuletid.

Vestborg tilbyr programfag innan realfag, språk, samfunnsfag, økonomi og breiddeidrett. Frå og med hausten 2018  har skulen ein ny idrettslinje med fokus på friluftsliv.

– Eg angrar på at eg ikkje er to år yngre

Anders Osdal (18) frå Selje i Nordfjord går i VG3 på Vestborg vidaregåande skule på Stranda. Aktive Anders skulle gjerne gått på den nye idrettslinja. – Eg angrar på at eg ikkje er to år yngre, fleipar Anders. Faglærar Åshild Bogstad Stenberg (27) er idrettslinjeansvarleg.

– Vi  har ekstra fokus på fotball og volleyball, samt kajakk og toppturar, både sommar og vinter, i undervisninga vår. Dessutan har vi eit sterkt fokus på å la elevane våre oppleve meistring i eit trygt og godt læringsmiljø, seier Åshild.

Eit utruleg inkluderande miljø

Trass i at Anders er to år for gamal til å gå på Vestborg si nye idrettslinje, fortvilar han ikkje.

– Eg går på Vestborg si studiespesialiserande linje, og eg stortrivast.

– Kvifor trivast du så godt?

– Kor skal eg begynne? Det er eit utruleg inkluderande miljø, og sidan vi bur på internat, så er det alltid nokon å besøke eller henge med. I tillegg til gode medelevar har vi eit personale som bryr seg om korleis kvar enkelt eleva har det, og samstundes er det ein kristen skule med kristne grunnverdiar. Det gjer at eg kallar Vestborg for ein mobbefri skule. Eg har ALDRI sett nokon blitt mobba dei åra eg har vore elev ved skulen. Når det gjeld fritidsaktivitetar, så nemner eg i fleng: Fjellturar, KRIK-aktivitetar, Laget, kristne møter, beachvolleyball, gaming, fotball, klatrevegg, styrkerom, brettspel, biljard, bordtennis og mye mer.

– Kva med det faglege?

– Vi har eit utruleg godt læringsmiljø på Vestborg. Lærarane tek seg tid til å hjelpe oss på ettermiddagstid, og vi kan jobbe saman med medelever med heimearbeid og øving til prøver. Ja, Vestborg er rett og slett ein sjukt bra skule til å utvikle seg til å møte livet, avsluttar
attenåringen Anders.

Vestborg videregående skule har rundt 90 elevar og ligg midt mellom dei vakre Sunnmørsalpane. Skulen har studieretningane studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Vestborg tilbyr programfag innan:

- Realfag
- Språk
- Samfunnsfag og økonomi
- Breiddeidrett 

Fra og med hausten 2018 tilbyr skulen ny idrettslinje med fokus på friluftsliv.

Statens lånekasse for utdanning har gode lån- og stipendordningar for bortebuarar. Vestborg ønskjer å være ein heim der du kan trivast og utvikle deg positivt. Det er meir enn bare ein skule! Dei fleste av elevane våre bur på skulen, og internatlivet er noko for seg sjølv. Det kan være tryggare og betre å bu på internat enn å bu på hybel. Måltida vert serverte i matsalen, og tilsynspersonale er i miljøet òg etter skuletid.

Vestborg er en del av NLMvgs og er eid av Norsk Luthersk Misjons-samband: www.nlmvgs.no