Helse og oppvekstfag

Sykepleietrainee – noe for deg?

Vestre Viken har i flere år ansatt sykepleietraineer. Siri Gurandsrud (25) er en av 12 som etter en grundig ansettelsesprosess ble valgt ut.

Når du er sykepleiertrainee i Vestre Viken jobber du på tre ulike steder i helseforetaket. Hver periode er på åtte måneder. Til sammen skal Siri være trainee på Drammen sykehus i to år. 

Siri jobbet de første åtte månedene på Kirurgisk avdeling, deretter var hun på Ortopedisk avdeling. De siste åtte månedene av trainee-perioden skal hun jobbe på Medisinsk avdeling.

– Jeg har lært utrolig mye på de to stedene jeg har vært til nå. Det har vært en spennende tid med veldig varierte oppgaver, og jeg føler at jeg kan mye selv om jeg ikke har jobbet mer enn vel ett år som sykepleier, sier Siri.

Hun forteller at det å jobbe på ulike avdelinger gir en unik kompetanse. 

– Det blir fort slik at man starter å jobbe som sykepleier der man har hatt praksis fordi det er så trygt og greit. Jeg ønsker meg imidlertid en bredest mulig kompetanse, og synes det har vært supert å få prøve meg på forskjellige typer oppgaver, forklarer hun.

Siri motiveres av litt action, og liker å utfordre seg selv – selv om det også kan være litt skummelt noen ganger. 

– Først og fremst er det veldig lærerikt å utfordre seg selv, påpeker hun. 

Siri har lenge visst at hun ville videreutdanne seg innen anestesi. Drømmejobben hennes er å være anestesisykepleier på en operasjonsavdeling hvor det er «fullt kjør». For å få starte på en videre- utdanning kreves det imidlertid at man har minst to års praksis som sykepleier. 

– Når jeg etter hvert har jobbet som trainee i Vestre Viken i to år, har jeg den praksisen som det på papiret kreves for å starte på en videreutdanning innen anestesi. Det er gull verdt for meg, avslutter hun.

Vestre Viken leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490.000 mennesker i mer enn 20 kommuner. Vi har ca. 9400 ansatte og over 100 ulike yrker er representert. 

Vestre Viken består av Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling, med ansvar for Blakstad sykehus og Lier sykehus i tillegg til en rekke distriktspsykiatriske sentre (DPS’er). 

Å utdanne helsepersonell er en viktig oppgave for oss, og vi har et godt samarbeid med høgskoler og universitet.

Hvert år tilbyr vi rundt 1000 praksisplasser til studenter fra høgskoler og universitet. Studenter innen blant annet medisin, psykologi, sykepleie, fysioterapi, vernepleie, radiograf-, og bioingeniørutdanning får undervisning og praktisk opplæring hos oss.

Vi gir veiledning og opplæring til helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå.

Vi tilbyr læreplasser til lærlinger innen flere relevante fagområder.

Kontaktinfo:
Vestre Viken HF Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon: 03525
E-post: postmottak@vestreviken.no
Nett: www.vestreviken.no