Høyere utdanning

Gleder seg til hver dag hun skal på jobb

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole som driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har cirka 4400 studenter, 400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

Ann-Kristin Pettersen tok en Bachelor i ergoterapi ved VID i Sandnes og jobber i dag i hverdagsrehabiliteringstemaet i Bærumkommune. Her hjelper hun mennesker med skader eller funksjonsnedsettelser til å fungere best mulig i hverdagslivet.

– Jeg gleder meg hver dag jeg drar på jobb, sier den fornøyde ergoterapeuten.

– Hva gjorde at du valgte å utdanne deg innen nettopp dette faget?

– Jeg visste at jeg hadde lyst å jobbe innen helse- og omsorgsyrket fra tidlig alder. Jeg hørte om ergoterapi da jeg gikk på folkehøgskole.

Det hørtes spennende ut, og jeg var spesielt interessert i å jobbe innen rehabilitering. Jeg oppdaget at ergoterapeuter er viktige bidragsytere til rehabiliteringsfeltet. Det gjorde studiet ekstra interessant for meg.

–  Når du nå ser tilbake, hva likte du best med å studere ved VID Sandnes?

– Jeg likte godt at skolen og klassen var akkurat passe stor til at vi fikk et godt klassemiljø. Det gjorde også at læringsutbyttet ble større, da det ble mer rom for diskusjoner i timene. I tillegg syntes jeg det var utrolig gøy å flytte til Rogaland for å studere. Stavanger og Sandnes er veldig fine byer, med mange muligheter.

– Var det vanskelig å få jobb etter at du var ferdig på skolen?

– Jeg søkte på 4–5 jobber før jeg fikk jobben jeg har i dag. Det var litt vanskelig, da de fleste stillingsbeskrivelsene søkte etter folk med erfaring. Nå jobber jeg med hverdagsrehabilitering. Vi er et tverrfaglig team bestående av sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeider. Vi hjelper mennesker som har fått en endret hverdag med funksjonsfall på grunn av sykdom eller skade, til å mestre hverdagslivets gjøremål. Teamet veileder, trener og øver på hverdagslige aktiviteter sammen med brukeren i deres hjem.

– Hva liker du best med jobben du har i dag?

– Jeg liker veldig godt å jobbe med rehabilitering. Det er gøy å få følge opp brukerne i en tidsavgrenset periode, hjelpe dem med å nå målene sine og se fremgang. I tillegg er det spennende og lærerikt å jobbe i tverrfaglig team. Jobben er svært motiverende, og jeg gleder meg hver dag til jeg skal på jobb! Ergoterapeuter kan gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Det er meningsfylt å kunne utgjøre en forskjell.

Visste du at:

Ergoterapi lovfestes som tjeneste i kommunehelsetjenesten fra 2020. Med en bachelorgrad i ergoterapi fra VID blir du autorisert helsepersonell med yrkestittel ergoterapeut.

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Høgskolen har cirka 4400 studenter, 400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

Studiested VID Sandnes utdanner vernepleiere og ergoterapeuter.

Studiested VID Stavanger tilbyr bachelor i samfunnsfag og teologi, samt årsstudium i Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid, samfunnsfag, kristendom og religion, og trosopplæring.

Kontaktinfo:

VID vitenskapelige høgskole
Telefon: +47 99 09 00 05
E-post:
post@vid.no
Nett:
www.vid.no