Størstedelen av markedsføringsledere har budsjettansvar; i store bedrifter har hele 97% dette, og i små bedrifter er andelen 92%.

Endringer i markedet øker avhengigheten av markedsføringsledernes ekspertise, men det varierer betydelig om de er en del av bedriftens ledelse og dermed involvert i strategiske beslutninger. I små bedrifter er det vanligere at markedsføringslederen er en del av ledelsen, med nesten åtte av ti som svarer at de er det. I store organisasjoner med mer enn 200 ansatte, er kun 59% en del av lederteamet.