Undersøkelsen, gjennomføres i 2024, fokuserer på omstilling, salg og markedsføring. Hvordan stiller SMB-ledere seg til salg og markedsførinng de neste 12 månedene og hvordan jobber lederne proaktivt for å stabilisere og sikre inntekt og fortjeneste.

Digitalisering

Digitaliseringen opplever en nedgang, med kun 60% av SMBene som rapporterer aktive tiltak, ned fra fjoråret. Likevel viser en økning i rapportering og systematisering at SMBene modnes i sin tilnærming til digitalisering. Kompetansemangel er en fortsatt barriere som bekymrer mange, og det er frykt for at Norge ikke vil klare å holde tritt med global utvikling på dette området.

Bærekraftsinitiativer

Til tross for økonomiske utfordringer, er det fortsatt rom for optimisme angående bærekraft i SMB-sektoren. Bærekraft anses som en kilde til økt lønnsomhet og nye forretningsmuligheter, selv om en reduksjon i antall SMBer som planlegger bærekraftige tiltak det neste året, gir grunn til bekymring.

Markedsføring

Salg