Markedsføringsledere med betydelig erfaring utgjør halvparten av respondentene; 50% har vært i rollen i over tre år, 36% mellom ett og tre år, og 14% under ett år. De fleste svar kommer fra bedrifter med små markedsavdelinger; 47% har mellom to og fem medarbeidere i markedsavdelingen, mens 18% leder team på mer enn ti personer.

Geografisk sett er de fleste respondentene fra Norge (58%), etterfulgt av Sverige (23%) og Danmark (19%). Det er en jevn fordeling mellom B2B- og B2C-selskaper (50% av hver), og små og mellomstore bedrifter er best representert: 22% av bedriftene har færre enn 20 ansatte, 42% har mellom 21-200 ansatte, og 35% har over 200 ansatte.